Nâng cao yêu cầu đánh giá cải cách hành chính

Thứ Ba, 19/11/2019, 23:14 [GMT+7]

Nâng cao yêu cầu đánh giá cải cách hành chính

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Quy chế đánh giá, xếp hạng kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính (CCHC) của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh thay thế quy chế năm 2018. Quy chế mới đề ra mức độ đánh giá cao hơn trước.

Yêu cầu cao hơn


Với 3 nội dung cơ bản: Công tác chỉ đạo, điều hành CCHC; kết quả thực hiện nhiệm vụ CCHC; tác động của CCHC, việc đánh giá, xếp hạng kết quả công tác CCHC tiếp tục được thực hiện thông qua chỉ số CCHC; bám sát quy định, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh, có xem xét đặc thù nhiệm vụ, điều kiện của mỗi cơ quan, mỗi cấp. Tuy nhiên, trên cơ sở kết quả đạt được năm vừa qua, mức độ đánh giá trong quy chế mới được nâng cao hơn.

 

Việc đánh giá, xếp hạng kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính  căn cứ vào chỉ số cải cách hành chính.

Việc đánh giá, xếp hạng kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính căn cứ vào chỉ số cải cách hành chính.


Cụ thể, trong bộ tiêu chí áp dụng cho sở, ban, ngành thuộc tỉnh, việc thực hiện chế độ báo cáo CCHC định kỳ chỉ được đủ 1 điểm khi đáp ứng đầy đủ về số lượng, nội dung và đúng thời gian. Chỉ cần 1 báo cáo không đáp ứng một trong các yêu cầu trên cũng bị giảm 0,5 điểm; 2 báo cáo trở lên không đáp ứng một trong các yêu cầu trên thì mất hết điểm. Đánh giá kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), quy chế yêu cầu đạt 100% hồ sơ đúng hạn mới được 8 điểm. Sau đó, điểm số sẽ giảm dần theo tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn: 99,5% đến dưới 100% được 7 điểm; 99% đến dưới 99,5%: 6 điểm...; từ 90% đến dưới 97% chỉ còn 1 điểm và dưới 90% không có điểm. Đối với tỷ lệ hồ sơ trực tuyến mức độ 3, 4 được tiếp nhận, giải quyết thành công so với chỉ tiêu được UBND tỉnh giao, cơ quan, đơn vị cũng chỉ được 3 điểm nếu đạt 100% và mất điểm nếu dưới 60%.


Trong ứng dụng công nghệ thông tin, cổng (trang) thông tin điện tử được quy định là căn cứ đánh giá xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin. Để có 1 điểm, cơ quan, đơn vị cần đạt từ 90% tổng số điểm mục đánh giá mức độ cung cấp thông tin và từ 90% tổng số điểm mục đánh giá tính kịp thời của thông tin. Chỉ cần cung cấp thông tin dưới 90% hoặc cung cấp không kịp thời, đầy đủ, các cơ quan đều không có điểm.


Quy định về điểm thưởng, điểm trừ cũng nâng độ khó để phù hợp với mục tiêu kế hoạch CCHC đề ra.  Cụ thể, thưởng 0,5 điểm nếu chỉ số hài lòng trung bình của các đơn vị cấp xã đạt trên 80% (năm ngoái quy định 78%). Có tiêu chí được điều chỉnh để đảm bảo các cơ quan có cố gắng đều được thưởng điểm. Ví dụ, thưởng 0,5 điểm nếu số hồ sơ được thanh toán trực tuyến phí, lệ phí, nghĩa vụ tài chính tăng so với năm trước liền kề; hoặc tỷ lệ hồ sơ được tiếp nhận, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích đạt tối thiểu 10% và tăng so với năm trước liền kề; thưởng 1 điểm nếu hơn 30% công việc được giao trên phần mềm nhắc việc hoàn thành sớm hạn và không có công việc trễ hạn, gia hạn... Ngược lại, cấp huyện không sử dụng dịch vụ công trực tuyến tại kho bạc nhà nước cấp huyện; cấp sở không sử dụng dịch vụ công trực tuyến tại kho bạc nhà nước tỉnh đều bị trừ 2 điểm.


Thêm tiêu chí mới


Nhằm phù hợp với các nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh và các cơ quan cấp trên, quy chế mới còn bổ sung một số tiêu chí.

 

Quy chế áp dụng cho 6 nhóm đối tượng, gồm các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh; các UBND cấp huyện, cấp xã; các cơ quan ngành dọc cấp tỉnh (Cục Thuế tỉnh, Cục Hải quan tỉnh, Công an tỉnh, Ngân hàng Nhà nước tỉnh, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh); các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện, các chi cục, tổ chức tương đương chi cục trực thuộc sở, ban, ngành, cơ quan ngành dọc cấp tỉnh; đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh, sở, ban, ngành, UBND cấp huyện.

Cụ thể, tiêu chí tham mưu ban hành quy trình giải quyết TTHC thuộc phạm vi quản lý ngành, lĩnh vực quy định, các cơ quan, đơn vị được 1,5 điểm khi đạt 2 tiêu chí thành phần: Trong 30 ngày làm việc kể từ ngày UBND tỉnh ban hành quyết định công bố TTHC hoặc công bố danh mục TTHC; lập hồ sơ đề xuất cập nhật TTHC, cơ sở dữ liệu TTHC gửi về Trung tâm Công nghệ thông tin và Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh trong vòng 3 ngày kể từ ngày có quyết định phê duyệt của UBND tỉnh. Hoặc, ở tiêu chí công khai đầy đủ thông tin tại bộ phận Một cửa, trên website và mặt sau của giấy tiếp nhận và hẹn trả kết quả, các cơ quan sẽ được 0,5 điểm nếu công khai đủ: số điện thoại của bộ phận Một cửa; số điện thoại và địa chỉ thư điện tử của cán bộ, công chức được phân công tiếp nhận phản ánh, kiến nghị và của người đứng đầu cơ quan hành chính, Phòng Kiểm soát TTHC - Văn phòng UBND tỉnh, Phòng CCHC - Sở Nội vụ. Thiếu hoặc thông tin cung cấp không rõ ràng, đầy đủ đều bị trừ 0,25 điểm/thông tin.


Quy chế cũng bổ sung việc tạo lập cơ sở dữ liệu để quản lý, xử lý trên phần mềm Một cửa điện tử. Các cơ quan tạo lập hồ sơ điện tử từ hồ sơ đầu vào do công dân nộp; cập nhật các văn bản, tài liệu phát sinh qua từng bước xử lý của quy trình, kết quả giải quyết hồ sơ TTHC của công dân được 1,5 điểm. Các TTHC được công bố trực tuyến nhưng đều không phát sinh hồ sơ trực tuyến sẽ bị trừ 1 điểm. Ở bộ tiêu chí áp dụng cho cấp huyện, xã, bổ sung thực hiện giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước hàng năm với điểm số căn cứ vào tỷ lệ giải ngân so với kế hoạch được giao.


Theo ông Nguyễn Trọng Thái - Phó Giám đốc Sở Nội vụ, UBND tỉnh ban hành quy chế năm 2019 nhằm hình thành hệ thống theo dõi, đánh giá đồng bộ, thống nhất công tác CCHC trong các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh có tham gia đánh giá, xếp hạng kết quả CCHC; tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu và sự chủ động của cán bộ, công chức, viên chức trong công tác CCHC, qua đó không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trong phục vụ nhân dân.


NGUYỄN VŨ
 

.

các thông tin tiện ích