Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Cam Lâm

Thứ Sáu, 09/08/2019, 18:14 [GMT+7]

Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Cam Lâm

Sáng 9-8, ông Nguyễn Trọng Thái - Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng đoàn và tổ số 1 thuộc đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC) tỉnh Khánh Hòa đi kiểm tra toàn diện công tác CCHC tại UBND huyện Cam Lâm.
 
 
Từ đầu năm đến nay, UBND huyện đã triển khai đầy đủ các nhiệm vụ CCHC. UBND huyện tiếp nhận 1.654 hồ sơ, đã giải quyết xong 1.356 hồ sơ; tỷ lệ giải quyết sớm hạn đạt 83,92%, trễ hạn 16,08%. Tỷ lệ tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến mức độ 3 đạt 40,42%, vượt chỉ tiêu tỉnh giao. Huyện đã triển khai trên 90% chữ ký số cho các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện; trên 97% văn bản điện tử gửi trên phần mềm E.office. Các hồ sơ trễ hạn trên phần mềm Một cửa điện tử chủ yếu ở lĩnh vực đất đai, do hệ thống truyền, nhận dữ liệu còn chậm, lỗi; một số hồ sơ trễ do quy trình bổ sung thêm bước chuyển giấy đến bộ phận một cửa. 

 

Ông Nguyễn Trọng Thái đánh giá kết quả kiểm tra.
Ông Nguyễn Trọng Thái đánh giá kết quả kiểm tra.

 

UBND huyện kiến nghị tỉnh cho thực hiện thống nhất 1 phần mềm khi giải quyết một số thủ tục hành chính liên thông và chỉ đạo cơ quan bảo hiểm thực hiện nghiêm công tác phối hợp xử lý hồ sơ liên thông để hạn chế tình trạng trễ hạn.
 
 
*Cùng ngày, tổ số 2 tiếp tục kiểm tra chuyên đề tại Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh Cam Lâm
 
 
7 tháng qua, 100% hồ sơ được chi nhánh tiếp nhận, giải quyết trên phần mềm Một cửa điện tử. Chi nhánh tiếp nhận 16.030 hồ sơ (15.000 hồ sơ đủ điều kiện); đã giải quyết 13.716 hồ sơ, sớm hạn 86,35%,trễ hạn 3,52%. Nguyên nhân trễ hạn chủ yếu do nhân viên tác nghiệp xử lý hồ sơ trên phần mềm Một cửa điện tử chậm, chưa xử lý đồng thời khi luân chuyển hồ sơ giấy.  Đối với hồ sơ giải quyết trực tuyến mức độ 3 và 4, đến hết tháng 7, chi nhánh đã tiếp nhận và giải quyết đạt 20,92% (chỉ tiêu giao là 45%). Nhìn chung, chi nhánh đã tích cực thực hiện công tác thẩm định, giải quyết hồ sơ nhưng việc giải quyết đôi lúc còn chậm, còn tình trạng  quên bấm nút luân chuyển hồ sơ trên phần mềm. Chi nhánh đề xuất giao cơ quan thuế thực hiện bấm nút dừng tính thực hiện nghĩa vụ tài chính sau khi cơ quan thuế gắn thông báo thực hiện nghĩa vụ tài chính trên phần mềm.
 
 
Sau khi kiểm tra, ông Nguyễn Trọng Thái đánh giá, công tác CCHC của UBND huyện chuyển biến tích cực, tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến đạt cao, nhưng việc tổ chức thực hiện còn chưa đồng bộ. Việc giải quyết thủ tục hành chính trên hệ thống còn để xảy ra lỗi, dẫn tới trễ hạn trong từng bước. 
 
 
Thành viên đoàn kiểm tra hạ tầng kỹ thuật phục vụ việc giải quyết thủ tục hành chính trên phần mềmcủa huyện.
Thành viên đoàn kiểm tra hạ tầng kỹ thuật phục vụ việc giải quyết thủ tục hành chính trên phần mềm của huyện.
 
 
Ông đề nghị huyện quan tâm bồi dưỡng kỹ năng tác nghiệp trên hệ thống phần mềm Một cửa điện tử cho đội ngũ công chức chuyên môn; chú ý xây dựng cơ sở dữ liệu khách hàng thông qua việc số hoá hồ sơ đầu vào. Trong những tháng cuối năm, huyện tập trung điều tra xã hội học về sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan nhà nước; đánh giá kết quả CCHC năm 2019; đồng thời đầu tư thêm hạ tầng phục vụ công tác lưu trữ; rà soát bảng mô tả công việc và khung năng lực của công chức; kiện toàn, sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp công lập theo thẩm quyền…
 
 
N.V – T.M
 
 
.

các thông tin tiện ích