Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực hộ tịch

Chủ Nhật, 18/08/2019, 15:07 [GMT+7]

Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực hộ tịch

UBND tỉnh Khánh Hoà vừa ban hành các quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính (TTHC) lĩnh vực hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã, cấp huyện và Sở Tư pháp.


Theo đó, danh mục TTHC mới thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã gồm 17 thủ tục. Trong đó, các TTHC đăng ký khai sinh, kết hôn, khai tử, bổ sung hộ tịch, cấp bản sao trích lục hộ tịch giải quyết trong ngày hoặc sang hôm sau nếu tiếp nhận cuối giờ. Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ giải quyết trong 2 ngày làm việc. Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con; đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con; đăng ký giám hộ; thay đổi, cải chính hộ tịch cho người dưới 14 tuổi; cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân: trung bình 3 ngày. Các thủ tục đăng ký lưu động về khai sinh, kết hôn, khai tử; đăng ký lại khai sinh; đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân, đăng ký lại kết hôn, đăng ký lại khai tử: trung bình 5 ngày.


Danh mục này đối với cấp huyện gồm 16 TTHC. Trong đó, việc cấp bản sao trích lục hộ tịch; đăng ký khai sinh, khai tử có yếu tố nước ngoài; ghi vào sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền nước ngoài (khai sinh, giám hộ, nhận cha mẹ cho con, xác định cha, mẹ, con, nuôi con nuôi, khai tử, thay đổi hộ tịch); thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc thông thường giải quyết trong ngày. Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài: 2 ngày; đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài: 3-5 ngày. Các thủ tục đăng ký lại về kết hôn, khai tử, khai sinh có yếu tố nước ngoài; đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân: 5 ngày. Thủ tục ghi vào sổ hộ tịch việc kết hôn, ly hôn, huỷ việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền nước ngoài: 12 ngày. Các thủ tục đăng ký nhận cha mẹ, con có yếu tố nước ngoài; đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ con có yếu tố nước ngoài; đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài: 15 ngày.


Sở Tư pháp giải quyết thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch trong ngày hoặc sang hôm sau nếu tiếp nhận cuối giờ chiều.


N.V
 

.

các thông tin tiện ích