09:11, 25/11/2021

Kỳ 3: Tăng mức đầu tư cho miền núi

Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi là mong muốn, tâm huyết của nhiều thế hệ lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa nhằm đưa miền núi tiến kịp miền xuôi. Trong giai đoạn 2021-2025, Tỉnh ủy xác định ưu tiên bố trí ngân sách nhà nước tăng ít nhất 1,5 lần so với giai đoạn 2016 - 2020 để đầu tư thực hiện chương trình.

Kỳ 3: Tăng mức đầu tư cho miền núi

 

Phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) vùng đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS) và miền núi là mong muốn, tâm huyết của nhiều thế hệ lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa nhằm đưa miền núi tiến kịp miền xuôi. Trong giai đoạn 2021-2025, Tỉnh ủy xác định ưu tiên bố trí ngân sách nhà nước tăng ít nhất 1,5 lần so với giai đoạn 2016 - 2020 để đầu tư thực hiện chương trình.


Tập trung nguồn lực đầu tư phát triển


Phát triển KT-XH vùng ĐBDTTS và miền núi là tâm huyết, là mong muốn của nhiều thế hệ lãnh đạo tỉnh các thời kỳ. Chính vì vậy, từ năm 2011, Khánh Hòa là địa phương tiên phong đưa Chương trình phát triển KT-XH vùng ĐBDTTS và miền núi trở thành một trong những chương trình KT-XH trọng điểm của tỉnh. Qua hơn 10 năm, tỉnh đã dành nguồn lực để đầu tư phát triển KT-XH khu vực này. Tuy nhiên, chênh lệch giữa miền núi và miền xuôi vẫn còn khá xa; đời sống của ĐBDTTS vẫn gặp nhiều khó khăn; đặc biệt tỷ lệ hộ nghèo trong ĐBDTTS giảm nhưng nguy cơ tái nghèo cao, chất lượng cuộc sống còn rất thấp…

 

Việc xây dựng các khu tái định cư giúp đồng bào dân tộc thiểu số an cư lạc nghiệp được quan tâm.

Việc xây dựng các khu tái định cư giúp đồng bào dân tộc thiểu số an cư lạc nghiệp được quan tâm.


Chính vì thế, trong phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã nhấn mạnh: “Khánh Hòa còn 2 huyện miền núi tỷ lệ hộ nghèo cao, do đó trong các chương trình xây dựng, phát triển KT-XH, Khánh Hòa cần tập trung chỉ đạo và dành nguồn lực để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng ĐBDTTS và miền núi nhằm giảm nghèo cho 2 huyện miền núi, giảm sự chênh lệch phía đông và phía tây của tỉnh”.


Mới đây, qua làm việc với Đảng ủy các xã miền núi trong tỉnh, các ông: Nguyễn Khắc Toàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã nhiều lần nhấn mạnh yêu cầu: “Cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể và người dân các địa phương phát huy lợi thế của mình để thúc đẩy phát triển KT-XH bền vững, nâng cao thu nhập, mức sống cho người dân, nhất là các hộ ĐBDTTS ở địa phương”.


Theo chia sẻ của ông Đặng Văn Tuấn - Trưởng ban Dân tộc tỉnh, để tập trung phát triển KT-XH vùng ĐBDTTS và miền núi, Nghị quyết số 09 ngày 11-1-2021 của Tỉnh ủy về Chương trình phát triển KT-XH vùng ĐBDTTS và miền núi tỉnh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 xác định: Trong giai đoạn 2021-2025, tỉnh sẽ ưu tiên bố trí ngân sách nhà nước tăng ít nhất 1,5 lần so với giai đoạn 2016 - 2020 để đầu tư thực hiện chương trình; đồng thời lồng ghép các chương trình mục tiêu quốc gia và các chương trình mục tiêu khác đang thực hiện để đầu tư có hiệu quả cho vùng ĐBDTTS và miền núi.


Để đạt được những mục tiêu quan trọng này, trong thời gian tới, tỉnh sẽ xây dựng, bổ sung các chính sách phù hợp, bố trí đủ vốn tín dụng ưu đãi, tạo điều kiện thuận lợi để thu hút các doanh nghiệp đầu tư, mở rộng, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh ở vùng ĐBDTTS và miền núi; giảm dần các chính sách mang tính hỗ trợ gây tâm lý trông chờ, ỷ lại, chưa khuyến khích người dân tự vươn lên thoát nghèo; chuyển sang đầu tư phát triển, tăng cho vay tín dụng ưu đãi, hỗ trợ có điều kiện, đầu tư cơ sở hạ tầng cho cộng đồng để phát triển kinh tế hộ. Cùng với đó, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng sản xuất hàng hóa, phát huy thế mạnh của từng địa phương và phù hợp với tập quán, văn hóa của đồng bào các dân tộc; xúc tiến thương mại để giải quyết đầu ra cho sản phẩm hàng hóa; trang bị các kỹ năng trong lao động sản xuất cho ĐBDTTS; khuyến khích xây dựng, hình thành các tổ hợp tác, hợp tác xã sản xuất nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ... để giải quyết việc làm tại chỗ cho ĐBDTTS. Bên cạnh đó, tỉnh sẽ tập trung giải quyết cơ bản tình trạng thiếu đất sản xuất, đất ở, nhà ở, nước sinh hoạt… cho người dân; có chính sách quan tâm giữ gìn, phát huy giá trị văn hóa của ĐBDTTS...


Khơi dậy tiềm lực các địa phương


Trong giai đoạn 2021-2025, huyện Khánh Sơn xác định sẽ khơi dậy, phát huy mọi tiềm năng lợi thế, để sớm thoát khỏi huyện nghèo. Để làm được điều này, huyện sẽ phát triển nông nghiệp gắn với du lịch; đẩy mạnh thu hút đầu tư để hình thành vùng chuyên canh nông nghiệp chất lượng cao; xây dựng các trang trại trồng cây ăn quả, xây dựng các nhà vườn kiểu mẫu...; hoạt động sản xuất nông nghiệp sẽ gắn với du lịch, phát triển các tour du lịch sinh thái nghỉ dưỡng, tham quan miệt vườn; quảng bá thương hiệu nông sản để thúc đẩy phát triển du lịch địa phương… Một trong những giải pháp trọng tâm huyện đề ra là triển khai hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia, trong đó có chương trình phát triển KT-XH vùng ĐBDTTS và miền núi. Địa phương đặt mục tiêu đến năm 2025, đưa thu nhập bình quân của ĐBDTTS tăng gấp 2 lần so với năm 2020; tỷ lệ hộ nghèo trong ĐBDTTS mỗi năm giảm 5%... “Chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, tăng diện tích cây ăn quả sẽ là “chìa khóa” để xóa nghèo, phát triển KT-XH địa phương. Một trong những điểm mấu chốt là phải chuyển giao khoa học - kỹ thuật cho nông dân, từ đó mới thúc đẩy phát triển kinh tế hộ. Huyện mong muốn tỉnh quan tâm đầu tư các dự án mang tính động lực cho địa phương miền núi phát triển. Ví dụ như đầu tư một số cầu bê tông qua sông Tô Hạp để mở mang, phát triển các diện tích sản xuất dọc 2 bên bờ sông; phát triển một số tuyến đường để phá thế độc đạo của Khánh Sơn...”, ông Mấu Thái Cư - Bí thư Huyện ủy Khánh Sơn nói.   


Ông Mấu Văn Phi - Bí thư Huyện ủy Khánh Vĩnh chia sẻ: “Huyện ủy Khánh Vĩnh đã ban hành nghị quyết riêng để lãnh đạo thực hiện Chương trình phát triển KT-XH vùng ĐBDTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030. Trong đó, địa phương đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng sản xuất hàng hóa, hình thành các vùng chuyên canh cây trồng, vật nuôi có năng suất, chất lượng cao; nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả, nhất là mô hình trồng bưởi da xanh nhằm tạo ra sản phẩm đặc sản của từng địa phương có giá trị cao. Từ đó, tạo động lực cho quá trình giảm nghèo nhanh, bền vững, thu hẹp dần khoảng cách về mức sống, thu nhập của người dân địa phương so với bình quân chung của tỉnh...”.


Để định hướng cho sự phát triển của các địa phương miền núi trong tỉnh, qua làm việc của Thường trực Tỉnh ủy với Ban Thường vụ huyện ủy các huyện Khánh Sơn, Khánh Vĩnh, ông Nguyễn Hải Ninh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã yêu cầu các địa phương chú trọng khai thác, phát huy các tiềm năng, thế mạnh của mình, sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư, sự giúp đỡ của Trung ương, của tỉnh để phát triển KT-XH một cách vững chắc. Đối với huyện Khánh Sơn, ông  mong muốn địa phương thực hiện hiệu quả việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng “Nông nghiệp - dịch vụ, du lịch - tiểu thủ công nghiệp”; phấn đấu sớm đưa Khánh Sơn thoát khỏi huyện nghèo. Địa phương cần tập trung xây dựng, hình thành vùng chuyên canh sản xuất nông nghiệp chất lượng cao của tỉnh. Đối với huyện Khánh Vĩnh, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hải Ninh lưu ý, xác định trụ cột là phát triển kinh tế nông nghiệp, đặc biệt là nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ… gắn với phát triển các lĩnh vực công nghiệp, thương mại phục vụ cho nông nghiệp.

 

Nghị quyết số 09 của Tỉnh ủy đề ra mục tiêu: Phấn đấu đến năm 2025, đưa mức thu nhập bình quân của ĐBDTTS tăng hơn 2 lần so với năm 2020 (trên 28 triệu đồng/người/năm) và giảm hộ nghèo trong ĐBDTTS mỗi năm từ 4 đến 5%; 100% số hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia và các nguồn điện khác phù hợp; 35% số xã vùng ĐBDTTS và miền núi đạt chuẩn nông thôn mới; giảm 50% số xã, thôn đặc biệt khó khăn; 60% số hộ ĐBDTTS đang cư trú phân tán, rải rác trong rừng đặc dụng, các khu vực xa xôi, hẻo lánh, nơi có nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở được quy hoạch, sắp xếp, di dời, bố trí ở những nơi cần thiết…


HẢI LĂNG

 

Kỳ 1: Sức sống mới ở vùng cao

 

Kỳ 2: Thay đổi cách nghĩ, cách làm