Góp sức dựng xây cuộc sống

Bài cuối: Tiếp tục chú trọng công tác phát hiện điển hình tiên tiến

Thứ Ba, 31/08/2021, 21:21 [GMT+7]

Bài cuối: Tiếp tục chú trọng công tác phát hiện điển hình tiên tiến

Bài cuối: Tiếp tục chú trọng công tác phát hiện điển hình tiên tiến

 

Vừa qua, trong đợt kiểm tra, giám sát (KT-GS) công tác thi đua, khen thưởng (TĐKT) và phát hiện điển hình tiên tiến tỉnh năm 2021, đoàn KT-GS của tỉnh đã phát hiện nhiều nhân tố mới, cách làm hay trong các phong trào thi đua. Ông Văn Ngọc Sen - Thành viên Hội đồng TĐKT tỉnh, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng đoàn KT-GS cho biết:

 

Ông Văn Ngọc Sen - Thành viên Hội đồng thi đua, khen thưởng tỉnh, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng đoàn kiểm tra, giám sát
Ông Văn Ngọc Sen - Thành viên Hội đồng thi đua, khen thưởng tỉnh, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng đoàn kiểm tra, giám sát


- Đoàn đã KT-GS (đợt 1) trực tiếp tại 8 cơ quan, đơn vị và KT-GS qua báo cáo 2 đơn vị; đợt 2 đang tiến hành nhưng phải tạm ngưng do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19. Kết quả bước đầu cho thấy, tuy còn gặp nhiều khó khăn do dịch Covid-19, nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và các cấp ủy, phong trào thi đua tại các cơ quan, đơn vị tiếp tục được duy trì và cụ thể hóa với nhiều giải pháp phù hợp, đảm bảo thực hiện tốt các mục tiêu đặt ra. Các cơ quan, đơn vị đã thực hiện nghiêm túc phong trào “Thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh” do Chủ tịch UBND tỉnh phát động; triển khai hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội được giao. Đồng thời, tiếp tục thực hiện tốt những phong trào do ngành, Trung ương phát động, đặc biệt là 4 phong trào do Thủ tướng Chính phủ phát động: “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”; “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”; “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”.


- Qua KT-GS, ông đánh giá như thế nào về công tác phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến tại các cơ quan, đơn vị?


- Qua KT-GS cho thấy, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến. Các gương điển hình xuất hiện trong phong trào thi đua nâng cao trình độ chuyên môn, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao chất lượng, năng suất lao động, với nhiều đối tượng khác nhau và trên hầu khắp lĩnh vực, như: Khoa học, kỹ thuật, kinh tế tài chính, công nghệ thông tin, quân sự, văn hóa... Các cấp ủy, chính quyền, hội đồng TĐKT cơ quan đã quan tâm hơn trong việc khen thưởng đột xuất, khen thưởng các tập thể nhỏ, những người trực tiếp lao động, sản xuất, công tác. Qua KT-GS, đoàn cũng phát hiện nhiều giải pháp, sáng kiến hữu ích, đã được áp dụng triển khai ở nhiều quy mô khác nhau.


Các giải pháp, sáng kiến, điển hình được phản ánh trên Báo Khánh Hòa thời gian qua đều xứng đáng là điển hình, là các sáng kiến có giá trị trên nhiều lĩnh vực, đã mang lại hiệu quả thực tế tại đơn vị và cho cộng đồng. Để kịp thời tôn vinh các gương điển hình, tạo niềm tin và trách nhiệm cho các tập thể, cá nhân xứng đáng, Đoàn KT-GS công tác TĐKT và phát hiện điển hình tiên tiến tỉnh năm 2021 đã lập hồ sơ xem xét, báo cáo cụ thể từng trường hợp và đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng, đảm bảo đúng người, đúng việc, đúng thành tích. Ngày 21-7, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành quyết định tặng bằng khen cho 1 tập thể và 6 cá nhân là điển hình tiên tiến tiêu biểu qua KT-GS.


Sau khi hoàn thành công tác KT-GS công tác TĐKT và phát hiện điển hình tiên tiến đợt 2, đoàn sẽ tiếp tục xem xét, lập hồ sơ đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình theo đúng quy định, góp phần nhân rộng, lan tỏa gương điển hình tiên tiến và đổi mới công tác TĐKT của tỉnh. Đồng thời, cơ quan tham mưu tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị quan tâm đến các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, đặc biệt là những điển hình tiên tiến trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh để đề xuất khen thưởng cấp tỉnh, cấp Nhà nước theo Hướng dẫn khen thưởng mà UBND tỉnh đã ban hành, nhằm động viên, lan tỏa tinh thần thi đua trong cộng đồng.


- Xin cảm ơn ông!


NGUYỄN VŨ (Thực hiện)

 

.

các thông tin tiện ích

Hãy đợi...
Hãy đợi...
Hệ thống đang từ chối truy cập của bạn.
Hãy đợi 13 giây...