Góc ảnh
11:03, 25/03/2022

Sôi nổi phong trào thể thao quần chúng

Những năm qua, phong trào thể dục thể thao quần chúng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa phát triển mạnh mẽ, với những hoạt động phong phú, đa dạng, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia tập luyện, rèn luyện sức khỏe. Dưới đây là những hình ảnh đẹp về phong trào thể dục thể thao ở Nha Trang - Khánh Hòa.

Những năm qua, phong trào thể dục thể thao quần chúng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa phát triển mạnh mẽ, với những hoạt động phong phú, đa dạng, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia tập luyện, rèn luyện sức khỏe. Dưới đây là những hình ảnh đẹp về phong trào thể dục thể thao ở Nha Trang - Khánh Hòa.
 

Các vận động viên tham gia giải chạy việt dã  TP. Nha Trang.
Các vận động viên tham gia giải chạy việt dã TP. Nha Trang.

 

<p style= &quot;text-align: justify; &quot;>Các vận động viên thi nhảy cao ở Hội khỏe Phù Đổng TP. Nha Trang.</p>

Các vận động viên thi nhảy cao ở Hội khỏe Phù Đổng TP. Nha Trang.

 

<p style= &quot;text-align: justify; &quot;>Người dân chơi bóng chuyền bãi biển.</p>

Người dân chơi bóng chuyền bãi biển.

 

<p style= &quot;text-align: justify; &quot;>Nhiều người lớn tuổi tham gia tập dưỡng sinh ở bãi biển.</p>

Nhiều người lớn tuổi tham gia tập dưỡng sinh ở bãi biển.

 

<p style= &quot;text-align: justify; &quot;>Một trận thi đấu giải bóng bàn tỉnh.</p>

Một trận thi đấu giải bóng bàn tỉnh.