Điều kiện chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai

Thứ Ba, 11/01/2022, 22:33 [GMT+7]

. Hỏi: Tôi đang định mua một căn chung cư đang được xây dựng. Đến thời điểm hiện tại thì vẫn chưa có sổ đỏ để giao dịch. Vậy xin hỏi nếu giao dịch trong thời điểm này thì có được không?


(Lê Văn Hùng - Nha Trang)


. Trả lời: Vấn đề ông hỏi được quy định tại Nghị định 02/2022/NĐ-CP ngày 6-1 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản.


Theo đó, việc chuyển nhượng hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai và chuyển nhượng hợp đồng thuê, mua nhà, công trình xây dựng có sẵn không áp dụng đối với hợp đồng thuê, mua nhà ở xã hội.


Điều kiện chuyển nhượng hợp đồng mua bán, thuê nhà ở hình thành trong tương lai được quy định cụ thể như sau:


- Có hợp đồng mua bán, thuê mua được lập theo quy định về điều kiện hợp đồng kinh doanh bất động sản theo Điều 6 Nghị định 02/2022/NĐ-CP; trong trường hợp các bên đã ký hợp đồng trước ngày 1-3-2022 thì phải có hợp đồng đã ký kết.


- Thuộc diện chưa nộp hồ sơ đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.


- Hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở, công trình xây dựng phải trong diện không có tranh chấp, khiếu kiện.


- Nhà, công trình xây dựng thuộc hợp đồng mua bán, thuê mua không thuộc diện bị kê biên, thế chấp để đảm bảo cho việc thực hiện nghĩa vụ theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp được bên nhận thế chấp đồng ý.


Việc chuyển nhượng hợp đồng mua bán, thuê mua nhà, công trình xây dựng được thực hiện đối với toàn bộ hợp đồng. Trường hợp mua bán, thuê mua nhiều căn nhà, công trình xây dựng trong cùng một hợp đồng mà các bên có nhu cầu chuyển nhượng từng căn nhà, công trình xây dựng thì bên chuyển nhượng phải thỏa thuận với chủ đầu tư để sửa đổi hợp đồng mua bán, thuê mua nhà, công trình xây dựng hoặc ký phụ lục hợp đồng trước khi thực hiện chuyển nhượng hợp đồng.


Luật gia M.H

.

các thông tin tiện ích