Thủ tục cấp Giấy xác nhận là người gốc Việt Nam

Chủ Nhật, 12/12/2021, 21:08 [GMT+7]

Thủ tục cấp Giấy xác nhận là người gốc Việt Nam

Hỏi: Tôi đang sống ở nước ngoài, nay muốn được cấp Giấy xác nhận là người gốc Việt Nam thì làm thủ tục như thế nào?


(Nguyễn Quỳnh Mai - Hoa Kỳ)Trả lời: Giấy xác nhận là người gốc Việt Nam thường được sử dụng trong một số trường hợp liên quan đến thừa kế, mua nhà ở tại Việt Nam, nhập quốc tịch, xác nhận nhân thân… Để có được giấy này, Điều 33 Nghị định số 16/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Quốc tịch Việt Nam quy định như sau:


Người yêu cầu cấp Giấy xác nhận là người gốc Việt Nam nộp hồ sơ tại Sở Tư pháp hoặc cơ quan đại diện, nơi người đó cư trú vào thời điểm nộp hồ sơ hoặc Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài thuộc Bộ Ngoại giao.


Người yêu cầu cấp Giấy xác nhận là người gốc Việt Nam lập 1 bộ hồ sơ, gồm tờ khai theo mẫu quy định (kèm 2 ảnh) và bản sao các giấy tờ sau đây:


a) Giấy tờ về nhân thân của người đó như: Chứng minh nhân dân, căn cước công dân, giấy tờ cư trú, thẻ tạm trú, giấy thông hành, giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế hoặc giấy tờ xác nhận về nhân thân có dán ảnh do cơ quan có thẩm quyền cấp;


b) Giấy tờ được cấp trước đây để chứng minh người đó đã từng có quốc tịch Việt Nam hoặc giấy tờ để chứng minh khi sinh ra người đó có cha mẹ hoặc ông bà nội, ông bà ngoại đã từng có quốc tịch Việt Nam.


Trường hợp không có bất kỳ giấy tờ nào nêu trên thì tùy từng hoàn cảnh cụ thể, có thể nộp bản sao giấy tờ về nhân thân, quốc tịch, hộ tịch do chế độ cũ ở miền Nam cấp trước ngày 30-4-1975; giấy tờ do chính quyền cũ ở Hà Nội cấp từ năm 1911 đến năm 1956; giấy bảo lãnh của Hội đoàn người Việt Nam ở nước ngoài nơi người đó đang cư trú, trong đó xác nhận người đó có gốc Việt Nam; giấy bảo lãnh của người có quốc tịch Việt Nam, trong đó xác nhận người đó có gốc Việt Nam; giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp trong đó ghi quốc tịch Việt Nam hoặc quốc tịch gốc Việt Nam.


Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày thụ lý hồ sơ, cơ quan thụ lý hồ sơ xem xét và cấp Giấy xác nhận là người gốc Việt Nam theo mẫu quy định cho người yêu cầu. Nếu không có cơ sở để cấp Giấy xác nhận là người gốc Việt Nam, cơ quan thụ lý hồ sơ thông báo bằng văn bản cho người yêu cầu biết.


Luật gia LÊ THỊ HỒNG THANH

 

.

các thông tin tiện ích