Thông tin có nội dung tố cáo rõ ràng được tiếp nhận xử lý

Thứ Năm, 09/12/2021, 22:42 [GMT+7]

Thông tin có nội dung tố cáo rõ ràng được tiếp nhận xử lý

. Hỏi: Pháp luật quy định quyền tố cáo của công dân, tuy nhiên trên thực tế thấy còn ít nhiều hạn chế, do người tố cáo sợ bị liên lụy. Vậy người tố cáo không công khai tên tuổi của mình thì có được xem xét xử lý không?


Nguyễn Tuấn Anh (huyện Diên Khánh, Khánh Hòa)


. Trả lời: Luật Tố cáo giải thích, tố cáo là việc cá nhân theo thủ tục quy định của luật báo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền biết về hành vi vi phạm pháp luật của bất kỳ cơ quan, tổ chức, cá nhân nào gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

 
Luật Tố cáo đòi hỏi người tố cáo khi gửi đơn trong đơn tố cáo phải ghi rõ ngày, tháng, năm tố cáo; họ tên, địa chỉ của người tố cáo, cách thức liên hệ với người tố cáo… Trường hợp thông tin có nội dung tố cáo rõ ràng về người có hành vi vi phạm pháp luật, có tài liệu, chứng cứ cụ thể về hành vi vi phạm pháp luật và có cơ sở để thẩm tra, xác minh thì cơ quan, tổ chức, cá nhân tiếp nhận tiến hành việc thanh tra, kiểm tra theo thẩm quyền hoặc chuyển đến cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền để tiến hành việc thanh tra, kiểm tra phục vụ cho công tác quản lý.


Tại Thông tư 05/2021/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ (có hiệu lực từ ngày 15-11-2021) quy định, việc xử lý thông tin có nội dung tố cáo đã được làm rõ quy trình như sau: “Khi nhận được thông tin có nội dung tố cáo quy định tại khoản 2 Điều 25 Luật Tố cáo thì người xử lý đơn báo cáo người có thẩm quyền để xem xét, quyết định việc thanh tra, kiểm tra hoặc chuyển đến cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền để quyết định việc thanh tra, kiểm tra phục vụ cho công tác quản lý”.


Như vậy, trường hợp thông tin có nội dung tố cáo tuy không rõ họ tên, địa chỉ của người tố cáo nhưng có nội dung tố cáo rõ ràng về người có hành vi vi phạm pháp luật, có tài liệu, chứng cứ cụ thể về hành vi vi phạm… đã có quy trình để xem xét theo hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ.


Luật sư NGUYỄN THIỆN HÙNG

 

.

các thông tin tiện ích