10:12, 10/12/2021

Miễn thuế đối với cá nhân và hộ kinh doanh do dịch bệnh

Gia đình tôi có tiệm tạp hóa buôn bán nhỏ lẻ nhưng là nguồn sống của cả nhà. Thời gian qua, do ảnh hưởng dịch bệnh nên mất mấy tháng phải đóng cửa. Tôi có nghe nói Nhà nước có chính sách miễn thuế trong hoạt động kinh doanh, xin cho biết cụ thể quy định này?

Hỏi: Gia đình tôi có tiệm tạp hóa buôn bán nhỏ lẻ nhưng là nguồn sống của cả nhà. Thời gian qua, do ảnh hưởng dịch bệnh nên mất mấy tháng phải đóng cửa. Tôi có nghe nói Nhà nước có chính sách miễn thuế trong hoạt động kinh doanh, xin cho biết cụ thể quy định này?


Nguyễn Mỹ Dung (TP. Cam Ranh)


Trả lời: Chính sách miễn thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh được Chính phủ quy định tại Nghị định 92/2021, áp dụng cho hộ, cá nhân kinh doanh có hoạt động sản xuất, kinh doanh tại các địa bàn cấp huyện chịu tác động của dịch Covid-19 trong năm 2021. Các loại thuế được miễn gồm: Thuế thu nhập cá nhân, giá trị gia tăng, tiêu thụ đặc biệt, tài nguyên và thuế bảo vệ môi trường phải nộp phát sinh từ hoạt động sản xuất, kinh doanh của các tháng trong quý III và quý IV/2021.


Căn cứ để xác định số thuế được miễn như sau:


a) Đối với trường hợp cơ quan thuế phải ra thông báo nộp tiền: Cơ quan thuế căn cứ số thuế phải nộp của các tháng trong quý III, quý IV để xác định số thuế được miễn.


b) Đối với trường hợp cơ quan thuế không phải ra thông báo nộp tiền: Người nộp thuế (bao gồm cả tổ chức, cá nhân khấu trừ, khai thay, nộp thay cho hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh; hộ kinh doanh sử dụng hóa đơn quyển/lẻ) căn cứ số thuế phải nộp theo Tờ khai thuế để xác định số thuế được miễn của hộ, cá nhân kinh doanh của các tháng trong quý III và IV. Trường hợp thuộc diện khai thuế theo kỳ thanh toán hoặc khai thuế theo năm (cho thuế tài sản, xây dựng nhà tư nhân, khai từng lần phát sinh khác) thì số thuế được miễn là số thuế phải nộp tương ứng với doanh thu thực tế phát sinh của các tháng trong quý III, quý IV. Trường hợp trên hợp đồng cung cấp hàng hóa, dịch vụ của hộ, cá nhân kinh doanh không xác định được doanh thu thực tế phát sinh của các tháng thì xác định theo doanh thu bình quân tháng theo giá trị hợp đồng.


Không áp dụng việc miễn thuế theo quy định này đối với các khoản thu nhập, doanh thu từ cung cấp sản phẩm và dịch vụ phần mềm; sản phẩm và dịch vụ nội dung thông tin số về giải trí, trò chơi điện tử, phim số, ảnh số, nhạc số; quảng cáo số.


Luật sư NGUYỄN THIỆN HÙNG