Kết hợp giải quyết việc đăng ký khai sinh và nhận cha, mẹ, con

Thứ Ba, 28/12/2021, 22:05 [GMT+7]

Kết hợp giải quyết việc đăng ký khai sinh và nhận cha, mẹ, con

Hỏi: Cháu tôi có con với một người bạn trai nhưng anh này không nhận vì cho rằng không phải con mình. Đến nay đã có kết quả ADN nên người này chịu nhận con. Hiện cháu tôi xin làm khai sinh cho con và làm thủ tục nhận cha cho con thì thủ tục như thế nào?
 
(Phạm Văn Đức, Cam Ranh, Khánh Hòa)
 
Trả lời: Theo Thông tư 04/2020/TT-BTP , ngày 28-5-2020 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch thì Nhà nước cho phép kết hợp giải quyết việc đăng ký khai sinh và nhận cha, mẹ, con. Điều 15 của Thông tư quy định, khi đăng ký khai sinh cho trẻ em mà có người yêu cầu đăng ký nhận cha, mẹ, con thì UBND cấp xã nơi cư trú của cha hoặc mẹ kết hợp giải quyết thủ tục đăng ký khai sinh và thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con. Trường hợp đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con mà một bên có yêu cầu là người nước ngoài, công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài thì thẩm quyền thuộc UBND cấp huyện nơi cư trú của cha hoặc mẹ là công dân Việt Nam.
 
Hồ sơ đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con bao gồm: Tờ khai đăng ký khai sinh, Tờ khai đăng ký nhận cha, mẹ, con theo mẫu quy định; Giấy chứng sinh hoặc giấy tờ thay thế Giấy chứng sinh theo quy định; Chứng cứ chứng minh quan hệ cha, mẹ, con theo quy định.
 
Trình tự, thủ tục giải quyết việc đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con được thực hiện theo quy định của Luật Hộ tịch. Nội dung đăng ký khai sinh xác định theo quy định tại  Nghị định số 123/2015/NĐ-CP và Thông tư này. Giấy khai sinh và Trích lục đăng ký nhận cha, mẹ, con được cấp đồng thời cho người yêu cầu.
 
Luật gia M.H
 
.

các thông tin tiện ích