Thời hạn của hợp đồng lao động không vượt quá giấy phép lao động

Chủ Nhật, 28/11/2021, 21:28 [GMT+7]

Thời hạn của hợp đồng lao động không vượt quá giấy phép lao động

- Hỏi: Trước đây, công ty của tôi áp dụng chính sách ký kết hợp đồng lao động nước ngoài giống như với lao động Việt Nam, ký kết 2 hợp đồng có thời hạn, hợp đồng thứ 3 sẽ là hợp đồng không xác định thời hạn. Tuy nhiên, khi Bộ Luật Lao động năm 2019 có hiệu lực thì thời hạn hợp đồng phải tuân theo thời hạn giấy phép lao động, nghĩa là chỉ có thể ký thời hạn 2 năm. Vậy, những trường hợp đã ký kết hợp đồng lao động vô thời hạn với người lao động nước ngoài, công ty phải giải quyết ra sao?


Nguyễn Hữu Nghĩa (huyện Cam Lâm, Khánh Hòa)


- Trả lời: Theo quy định tại khoản 2 Điều 151 Bộ Luật Lao động, thời hạn của hợp đồng lao động đối với người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam không được vượt quá thời hạn của giấy phép lao động. Khi sử dụng người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam, hai bên có thể thỏa thuận giao kết nhiều lần hợp đồng lao động xác định thời hạn.


Như vậy, trường hợp người lao động nước ngoài đã được cấp giấy phép lao động thì thời hạn của hợp đồng lao động công ty bạn ký kết phải phù hợp với thời hạn của giấy phép lao động.


T.K

 

.

các thông tin tiện ích