09:11, 21/11/2021

Thế nào là chuyên gia, nhà chuyên môn khác, người có uy tín trong cộng đồng dân cư

Tôi làm việc tại UBND xã và thường xuyên triển khai các quy định về hòa giải trong cộng đồng dân cư. Điều 10 của Luật Hòa giải, đối thoại có quy định về chuyên gia, nhà chuyên môn khác, người có uy tín trong cộng đồng dân cư, nhưng không hướng dẫn cụ thể. Vậy xin hỏi thế nào là chuyên gia, nhà chuyên môn khác, người có uy tín trong cộng đồng dân cư theo quy định trên?

Hỏi: Tôi làm việc tại UBND xã và thường xuyên triển khai các quy định về hòa giải trong cộng đồng dân cư. Điều 10 của Luật Hòa giải, đối thoại có quy định về chuyên gia, nhà chuyên môn khác, người có uy tín trong cộng đồng dân cư, nhưng không hướng dẫn cụ thể. Vậy xin hỏi thế nào là chuyên gia, nhà chuyên môn khác, người có uy tín trong cộng đồng dân cư theo quy định trên?


(Cao Thị Chấu - Khánh Vĩnh, Khánh Hòa)


Trả lời: Theo công văn số 01/GĐ-TANDTC ngày 5-1-2018 giải đáp một số vấn đề nghiệp vụ của Tòa án Nhân dân tối cao, vấn đề bạn hỏi được giải thích như sau: Chuyên gia là những người được đào tạo theo hướng chuyên sâu, có kỹ năng thực hành công việc, có kinh nghiệm thực tiễn, lý luận chuyên sâu về một lĩnh vực cụ thể hoặc có hiểu biết vượt trội so với mặt bằng kiến thức chung, trình độ từ Đại học trở lên. Chuyên gia theo lĩnh vực như: tâm lý học, thương mại, tài chính, sở hữu trí tuệ...


Theo quy định tại Điều 4 Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 6-3-2018 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số thì người có uy tín là người hiểu biết về văn hóa truyền thống, phong tục, tập quán dân tộc; có mối liên hệ chặt chẽ và có ảnh hưởng trong dòng họ, dân tộc và cộng đồng dân cư; được người dân trong cộng đồng tôn trọng, tín nhiệm, tin tưởng, nghe và làm theo. Già làng, trưởng thôn, trưởng dòng họ hoặc những người thường được đồng bào dân tộc thiểu số mời thực hiện các nghi lễ cầu cúng cho gia đình, dòng họ, bản làng; chức sắc, chức việc trong các tôn giáo ở vùng dân tộc thiểu số (Phật giáo, Hồi giáo, Tin lành, Công giáo...); nhân sỹ, trí thức, doanh nhân, nhà giáo, người hành nghề chữa bệnh giỏi hoặc người có điều kiện kinh tế thường giúp đỡ và được đồng bào tín nhiệm là người có uy tín.


TKTS