Quy định của Luật Hôn nhân và gia đình khi chia tài sản thừa kế

Thứ Hai, 08/11/2021, 23:06 [GMT+7]

Quy định của Luật Hôn nhân và gia đình khi chia tài sản thừa kế

Hỏi: Chúng tôi có 2 con chung và anh ấy còn có một con riêng. Chồng tôi mất không để lại di chúc, tài sản chung có một căn nhà đang ở và một căn hộ cho thuê. Người con riêng yêu cầu chia đều toàn bộ tài sản với lý do chồng tôi có thu nhập cao, còn tôi là viên chức đã nghỉ việc ở nhà nội trợ. Xin hỏi trường hợp này, di sản thừa kế được chia thế nào?


Huỳnh Thị Lan (huyện Cam Lâm, Khánh Hòa)Trả lời: Một trong những nguyên tắc chung về chế độ tài sản của vợ chồng được Luật Hôn nhân và gia đình ghi nhận là vợ, chồng bình đẳng với nhau về quyền, nghĩa vụ trong việc tạo lập, chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung; không phân biệt giữa lao động trong gia đình và lao động có thu nhập.


Luật này quy định tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng và thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân (trừ một số trường hợp do tài sản được chia trong thời kỳ hôn nhân); tài sản mà vợ chồng được thừa kế chung hoặc được tặng cho chung và tài sản khác mà vợ chồng thỏa thuận là tài sản chung.


Tài sản chung của vợ chồng thuộc sở hữu chung hợp nhất, không có phân định người thu nhập cao, thấp. Do đó, trong trường hợp vợ chồng không có thỏa thuận về chế độ tài sản thì khi một bên vợ, chồng chết mà có yêu cầu về chia di sản thì tài sản chung của vợ chồng được chia đôi, một nửa thuộc sở hữu của người còn sống, nửa còn lại là di sản thừa kế, được chia theo quy định của pháp luật về thừa kế khi không có di chúc.


Trong trường hợp của bạn, một nửa khối tài sản là di sản chồng bạn để lại, được chia cho những người thừa kế thuộc hàng thừa kế thứ nhất gồm: Bạn, 2 người con chung, con riêng của anh ấy và cha mẹ của anh ấy nếu còn sống.


Luật sư NGUYỄN THIỆN HÙNG

.

các thông tin tiện ích