Thời hiệu khởi kiện chia di sản thừa kế là bất động sản

Thứ Sáu, 29/10/2021, 22:16 [GMT+7]

Hỏi: Ông bà tôi mất không để lại di chúc từ năm 1986. Đến nay, các cô chú tôi kiện cha tôi để chia di sản thừa kế là phần nhà đất tại TP. Nha Trang. Xin hỏi nếu bây giờ tòa án mới thụ lý, giải quyết tranh chấp thì thời hiệu khởi kiện chia di sản thừa kế là bất động sản được xác định như thế nào?


Phạm Thị Hồng (Nha Trang)


Trả lời: Công văn 01 ngày 5-1-2018 của Tòa án nhân dân (TAND) Tối cao giải đáp một số vấn đề nghiệp vụ hướng dẫn vấn đề trên như sau: Theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 688 Bộ luật Dân sự năm 2015, khoản 4 Điều 4 Nghị quyết số 02/2016 ngày 30-6-2016 của Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao thì từ ngày 1-1-2017, tòa án áp dụng khoản 1 Điều 623 Bộ luật Dân sự năm 2015 về thời hiệu thừa kế để thụ lý, giải quyết vụ án dân sự “Tranh chấp về thừa kế tài sản”. Theo đó, thời hiệu để người thừa kế yêu cầu chia di sản là 30 năm đối với bất động sản kể từ thời điểm mở thừa kế.


Đối với trường hợp thừa kế mở trước ngày 10-9-1990 thì thời hiệu khởi kiện chia di sản thừa kế là bất động sản được thực hiện theo quy định tại Điều 36 của Pháp lệnh Thừa kế năm 1990 và hướng dẫn tại Nghị quyết số 02/HĐTP ngày 19-10-1990 của Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao hướng dẫn áp dụng một số quy định của Pháp lệnh Thừa kế, cụ thể là: thời hiệu khởi kiện được tính từ ngày 10-9-1990.


Khi xác định thời hiệu khởi kiện chia di sản thừa kế mà thời điểm mở thừa kế trước ngày 1-7-1991 và di sản là nhà ở thì thời gian từ ngày 1-7-1996 đến ngày 1-1-1999 không tính vào thời hiệu khởi kiện đối với trường hợp thừa kế không có người Việt Nam định cư ở nước ngoài tham gia; thời gian từ ngày 1-7-1996 đến ngày 1-9-2006 không tính vào thời hiệu khởi kiện đối với trường hợp thừa kế có người Việt Nam định cư ở nước ngoài tham gia.


TKTS

.

các thông tin tiện ích