Đã bán nhà, có được giữ lại hộ khẩu địa chỉ cũ?

Thứ Tư, 06/10/2021, 21:36 [GMT+7]

Đã bán nhà, có được giữ lại hộ khẩu địa chỉ cũ?

Hỏi: Vợ chồng tôi có hộ khẩu tại nhà cha mẹ ruột của tôi tại phường Phước Tiến, TP. Nha Trang. Nay cha mẹ tôi qua đời nên các đồng thừa kế thống nhất bán nhà để chia tài sản thừa kế. Xin hỏi, sau khi bán nhà tôi muốn giữ lại hộ khẩu ở địa chỉ cũ có được không?


Lê Thị Hải- Nha TrangTrả lời: Vấn đề giữ hộ khẩu được pháp luật quy định về việc xóa đăng ký thường trú. Theo Điều 24 Luật Cư trú 2020, có 9 trường hợp bị xóa đăng ký thường trú như: Chết; đi định cư nước ngoài; có quyết định hủy bỏ đăng ký thường trú theo quy định; vắng mặt liên tục tại nơi thường trú từ 12 tháng trở lên mà không đăng ký tạm trú tại chỗ ở khác hoặc không khai báo tạm vắng…;  thôi quốc tịch Việt Nam; đăng ký thường trú tại chỗ ở do thuê, mượn, ở nhờ nhưng đã chấm dứt việc thuê, mượn, ở nhờ 12 tháng mà vẫn chưa đăng ký thường trú tại chỗ ở mới…


Trường hợp bà hỏi được quy định rõ tại điểm g, Khoản 1, Điều 24 Luật Cư trú 2020: “Người đã đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp nhưng sau đó quyền sở hữu chỗ ở đó đã chuyển cho người khác mà sau 12 tháng kể từ ngày chuyển quyền sở hữu vẫn chưa đăng ký thường trú tại chỗ ở mới, trừ trường hợp được chủ sở hữu mới đồng ý tiếp tục cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ và cho đăng ký thường trú tại chỗ ở đó hoặc trường hợp quy định tại điểm h khoản này”.


Như vậy, căn cứ quy định trên thì khi căn nhà của cha mẹ bà bị bán đi thì bà buộc phải xóa đăng ký thường trú. Trường hợp, bà muốn giữ đăng ký thường trú tại nhà cũ thì phải được người đã mua nhà đồng ý.


TKTS

.

các thông tin tiện ích