Các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép

Thứ Hai, 11/10/2021, 20:34 [GMT+7]

Các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép

Hỏi: Chúng tôi được thông tin mới đây Nhà nước có cho phép thêm một số loại đất được chuyển mục đích sử dụng mà không phải xin phép. Xin cho biết cụ thể các trường hợp này?


Trần Minh (huyện Khánh Vĩnh, Khánh Hòa)


Trả lời: Hiện nay, có một số sửa đổi trong việc xin chuyển mục đích sử dụng đất. Nội dung này được ghi nhận tại Thông tư số 09/2021/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường (hiệu lực từ ngày 1-9-2021). Theo đó, có nhiều trường hợp khi chuyển mục đích sử dụng đất thì người sử dụng đất chuyển đổi chỉ phải đăng ký mà không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Cụ thể, gồm các trường hợp sau:


a) Chuyển đất trồng cây hàng năm sang đất nông nghiệp khác gồm: Đất sử dụng để xây dựng nhà kính và các loại nhà khác phục vụ mục đích trồng trọt; đất xây dựng chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại động vật khác được pháp luật cho phép; nuôi trồng thủy sản cho mục đích học tập, nghiên cứu thí nghiệm;


b) Chuyển đất trồng cây hàng năm khác, đất nuôi trồng thủy sản sang trồng cây lâu năm;


c) Chuyển đất trồng cây lâu năm sang đất nuôi trồng thủy sản, đất trồng cây hàng năm;


d) Chuyển đất ở sang đất phi nông nghiệp không phải là đất ở;


đ) Chuyển đất thương mại, dịch vụ sang các loại đất khác thuộc đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; chuyển đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ, đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp sang đất xây dựng công trình sự nghiệp.


Trước đây, chỉ trường hợp chuyển đất ở sang đất phi nông nghiệp không phải là đất ở, đất trồng cây hàng năm sang xây dựng chuồng trại là không phải xin phép.


Luật sư NGUYỄN THIỆN HÙNG

 

.

các thông tin tiện ích