Xác định tuổi nghỉ hưu sớm do tinh giản biên chế

Thứ Sáu, 10/09/2021, 21:37 [GMT+7]

Hỏi: Tôi hiện còn 4 năm nữa mới đến tuổi hưu nhưng thuộc diện tinh giản biên chế nên cũng muốn nghỉ để tính chuyện khác. Vậy xin hỏi trong trường hợp tinh giản biên chế thì tuổi nghỉ hưu sớm được xác định như thế nào?


(Nguyễn Thị Hương, Ninh Hòa)Trả lời: Ngày 24-8, Bộ Nội vụ ban hành Công văn 4126/BNV-TCBC về việc xác định tuổi hưởng chính sách về hưu trước tuổi quy định tại Nghị định 143/2020/NĐ-CP. Theo đó, cách xác định tuổi nghỉ hưu sớm do tinh giản biên chế được hướng dẫn như sau:


- Đối tượng tinh giản biên chế có tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường:


+ Có tuổi thấp hơn tối đa đủ 5 tuổi so với tuổi nghỉ hưu của năm thực hiện tinh giản biên chế;


+ Có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên.


- Đối tượng tinh giản biên chế có tuổi nghỉ hưu thấp hơn tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường:


+ Có tuổi thấp hơn tối đa đủ 5 tuổi so với tuổi nghỉ hưu của năm thực hiện tinh giản biên chế;


+ Có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên, trong đó có đủ 15 năm làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc có đủ 15 năm làm việc ở vùng kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.


TKTS

.

các thông tin tiện ích