09:09, 28/09/2021

Vợ có phải bồi thường thiệt hại do chồng gây tai nạn?

Vợ chồng tôi sống không hòa thuận nên 2 bên chuẩn bị ly hôn. Trong thời gian này, chồng tôi lái xe gây thiệt hại phải bồi thường số tiền lớn. Vì anh không có tiền nên đến giờ vẫn chưa bồi thường hết. Biết tôi có thu nhập nên phía bị tai nạn muốn tôi phải liên đới chịu trách nhiệm bồi thường cho chồng tôi. Xin hỏi điều này có đúng?

 

Hỏi: Vợ chồng tôi sống không hòa thuận nên 2 bên chuẩn bị ly hôn. Trong thời gian này, chồng tôi lái xe gây thiệt hại phải bồi thường số tiền lớn. Vì anh không có tiền nên đến giờ vẫn chưa bồi thường hết. Biết tôi có thu nhập nên phía bị tai nạn muốn tôi phải liên đới chịu trách nhiệm bồi thường cho chồng tôi. Xin hỏi điều này có đúng?


(Lê Thị Hồng, Cam Ranh)Trả lời: Theo Điều 37 Luật Hôn nhân và Gia đình 2014, vợ chồng có các nghĩa vụ chung về tài sản sau đây: Nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch do vợ chồng cùng thỏa thuận xác lập, nghĩa vụ bồi thường thiệt hại mà theo quy định của pháp luật vợ chồng cùng phải chịu trách nhiệm; Nghĩa vụ do vợ hoặc chồng thực hiện nhằm đáp ứng nhu cầu thiết yếu của gia đình; Nghĩa vụ phát sinh từ việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung; Nghĩa vụ phát sinh từ việc sử dụng tài sản riêng để duy trì, phát triển khối tài sản chung hoặc để tạo ra nguồn thu nhập chủ yếu của gia đình; Nghĩa vụ bồi thường thiệt hại do con gây ra mà theo quy định của Bộ luật dân sự thì cha mẹ phải bồi thường; Nghĩa vụ khác theo quy định của các luật có liên quan.


Điều 45 Luật Hôn nhân và Gia đình quy định nghĩa vụ riêng về tài sản của vợ, chồng như sau: Nghĩa vụ của mỗi bên vợ, chồng có trước khi kết hôn; Nghĩa vụ phát sinh từ việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản riêng, trừ trường hợp nghĩa vụ phát sinh trong việc bảo quản, duy trì, tu sửa tài sản riêng của vợ, chồng theo quy định tại khoản 4 Điều 44 hoặc quy định tại khoản 4 Điều 37 của Luật này; Nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch do một bên xác lập, thực hiện không vì nhu cầu của gia đình; Nghĩa vụ phát sinh từ hành vi vi phạm pháp luật của vợ, chồng.


Từ quy định trên, xét trong trường hợp bà trình bày, chồng bà  gây ra tai nạn giao thông và có nghĩa vụ bồi thường cho người bị thiệt hại thì đây thuộc trường hợp “Nghĩa vụ phát sinh từ hành vi vi phạm pháp luật của chồng” theo Khoản 4, Điều 45. Do đó, bà không có nghĩa vụ liên đới bồi thường thiệt hại trong trường hợp này.


TKTS