Giải quyết bồi thường thuộc trách nhiệm của Nhà nước:

Các bên đương sự không phải nộp án phí, lệ phí

Thứ Năm, 18/06/2020, 22:46 [GMT+7]

Các bên đương sự không phải nộp án phí, lệ phí

Hỏi: Khi yêu cầu bồi thường thuộc phạm vi trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, người bị thiệt hại có phải nộp án phí, lệ phí; có phải nộp thuế thu nhập đối với số tiền bồi thường được nhận không?


Huỳnh Quang (thị xã Ninh Hòa)


Trả lời: Điều 76 Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017 có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2018 đã quy định: Cơ quan giải quyết bồi thường không thu các khoản án phí, lệ phí và các loại phí khác đối với nội dung yêu cầu bồi thường thuộc phạm vi trách nhiệm bồi thường của Nhà nước theo quy định của luật này; người bị thiệt hại không phải nộp thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với số tiền bồi thường được nhận.


Như vậy, cơ quan phải bồi thường (bị đơn) và người bị thiệt hại (nguyên đơn), được bồi thường đều không phải nộp án phí, lệ phí, không phải nộp thuế thu nhập cá nhân, thu nhập doanh nghiệp đối với số tiền bồi thường được nhận.


Luật sư Nguyễn Hồng Hà

 

.

các thông tin tiện ích