Xuất hóa đơn điện tử như thế nào?

Chủ Nhật, 20/10/2019, 23:02 [GMT+7]

Xuất hóa đơn điện tử như thế nào?

Hỏi: Hàng tháng, công ty xuất một lượng hóa đơn điện tử khá lớn cho khách hàng giao dịch chứng khoán. Tuy nhiên, lượng khách hàng cá nhân có nhu cầu nhận hóa đơn rất ít hoặc không có nhu cầu lấy hóa đơn. Việc in hóa đơn hàng tháng cho từng cá nhân với nhiều loại phí về giao dịch chứng khoán nhưng khách hàng không nhận hóa đơn, gây lãng phí. Vậy, công ty thực hiện xuất hóa đơn điện tử hàng tháng như thế nào?


Trả lời: Từ ngày 1-11-2018 đến 31-10-2020, công ty được phép sử dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định số 51/2010, Nghị định số 04/2014 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn.


Trường hợp công ty kinh doanh lĩnh vực chứng khoán, thường xuyên phát sinh các khoản thu về giao dịch chứng khoán thì thực hiện lập hóa đơn điện tử cho từng khách hàng định kỳ theo hợp đồng giữa công ty và khách hàng. Trên hóa đơn phải ghi cụ thể kỳ cung cấp dịch vụ về giao dịch chứng khoán. Ngày lập hóa đơn điện tử chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng phát sinh hoạt động cung cấp dịch vụ. Công ty phải thực hiện việc truyền dữ liệu hóa đơn điện tử đến khách hàng theo Khoản 3, Điều 10 và Khoản 2, Điều 21 Nghị định số 119/2018 ngày 12-9-2018 của Chính phủ quy định việc gửi hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế.


Hiện nay, không có quy định cho phép xuất hóa đơn điện tử đối với hoạt động cung cấp dịch vụ mua bán chứng khoán chung cho nhiều khách hàng theo từng loại phí dịch vụ phát sinh có đính kèm bảng kê chi tiết danh sách khách hàng. Khi Bộ Tài chính ban hành thông tư mới hướng dẫn thực hiện Nghị định số 119 hoặc có văn bản hướng dẫn triển khai thông tư, nghị định về hóa đơn điện tử thì công ty thực hiện theo nội dung quy định và hiệu lực thi hành của thông tư hoặc văn bản hướng dẫn.

Thủy Tiên
(Phòng Tuyên truyền và Hỗ trợ người nộp thuế, Cục Thuế tỉnh) 

.

các thông tin tiện ích