Văn bản hợp nhất có phải là văn bản quy phạm pháp luật?

Chủ Nhật, 14/07/2019, 22:31 [GMT+7]

Văn bản hợp nhất có phải là văn bản quy phạm pháp luật?

Hỏi: Tôi tìm đọc văn bản trên trang thông tin điện tử, thấy có nói đến văn bản hợp nhất. Xin cho biết đây có là văn bản quy phạm như các văn bản đăng công báo không và việc sử dụng thông tin trên văn bản này thế nào?


Nguyễn Minh Hằng (Cam Lâm)


Trả lời: Văn bản hợp nhất không phải là văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL). Luật Ban hành VBQPPL dẫn ra hệ thống VBQPPL tại Điều 4 với 15 khoản được liệt kê không có loại văn bản hợp nhất.


Một văn bản được cơ quan thẩm quyền ban hành, quá trình thực thi do tác động của nhiều yếu tố kinh tế - xã hội mà có những quy định không còn phù hợp nên cơ quan này đã ban hành văn bản khác để sửa đổi, bổ sung một số điều của văn bản hiện hành. Có văn bản được sửa đổi, bổ sung không chỉ 1 lần. Như vậy với trường hợp văn bản luật không bị sửa đổi, bổ sung thì ta chỉ phải đọc trên 1 văn bản đó, nếu có sửa đổi, bổ sung ta phải đọc cùng lúc nhiều văn bản, cái ban hành lần đầu, cái sửa lần hai, cái sửa lần ba… Việc đó gây khó cho người tra cứu, sử dụng. Luật Ban hành VBQPPL đã yêu cầu: VBQPPL sửa đổi, bổ sung phải được hợp nhất với VBQPPL được sửa đổi, bổ sung nhằm góp phần bảo đảm hệ thống pháp luật đơn giản, rõ ràng, dễ sử dụng, nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật. Và năm 2012 Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Pháp lệnh hợp nhất VBQPPL.


Văn bản hợp nhất là văn bản được hình thành sau khi hợp nhất văn bản sửa đổi, bổ sung với văn bản được sửa đổi, bổ sung, thông qua một quy trình kỹ thuật do Pháp lệnh quy định, nó không làm thay đổi nội dung của văn bản được hợp nhất.


Văn bản hợp nhất không phải là văn bản quy phạm pháp luật nên khi dẫn ra một điều luật tại văn bản này phải nói nó được quy định tại văn bản được sửa đổi, bổ sung.


Luật sư NGUYỄN THIỆN HÙNG

.

các thông tin tiện ích