Người không có tên trong di chúc vẫn được hưởng di sản?

Thứ Sáu, 14/06/2019, 20:42 [GMT+7]

. Hỏi: Ông nội tôi có 3 người con, trong di chúc phân chia nhà đất của ông nội để lại thì chú tôi không có tên, nhưng chú lại là người bị tật từ nhỏ. Tôi có hỏi vài nơi có người nói ông chú vẫn được chia một phần. Xin cho biết cụ thể việc này?


Nguyễn Văn Thắng (Xuân Sơn, huyện Vạn Ninh)


. Trả lời: Di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân để chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết. Pháp luật thừa kế ghi nhận người lập di chúc có quyền chỉ định người thừa kế, phân định phần di sản cho từng người thừa kế, truất quyền hưởng di sản của người thừa kế… Ý chí của người để lại di sản trong di chúc được tôn trọng nếu nó hội đủ các điều kiện để một bản di chúc là có hiệu lực.


Tuy nhiên, pháp luật cũng có sự can thiệp khác với ý chí của người lập di chúc trong một số trường hợp nhất định.


Tại Điều 644 của Bộ luật Dân sự quy định người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung của di chúc. Theo điều luật này, những người là con chưa thành niên hoặc con thành niên không có khả năng lao động của người lập di chúc; cha, mẹ, vợ hoặc chồng của người lập di chúc nếu không được người lập di chúc cho hưởng di sản, hoặc chỉ cho hưởng phần di sản ít hơn hai phần ba suất của một người thừa kế theo pháp luật nếu di sản được chia theo pháp luật thì họ vẫn được hưởng phần di sản bằng hai phần ba suất của một người thừa kế theo pháp luật. Việc hưởng di sản của những người này không áp dụng đối với người từ chối nhận di sản hoặc họ là những người không có quyền hưởng di sản theo quy định của luật.


Cụ thể trường hợp của gia đình bạn, có 3 người trong hàng thừa kế thứ nhất (3 người con của ông nội bạn), giả sử như không có di chúc thì di sản được chia 3 phần, mỗi người một phần ba (một suất). Ở đây di chúc không để lại tài sản cho người chú bị khuyết tật không có khả năng lao động, nhưng theo quy định của luật thì ông này vẫn được hưởng phần di sản bằng hai phần ba của một suất đó.


Luật sư Nguyễn Thiện Hùng
 

.

các thông tin tiện ích