Có phải xuất hóa đơn?

Chủ Nhật, 23/06/2019, 22:15 [GMT+7]

Có phải xuất hóa đơn?

. Hỏi: Công ty có phát sinh các khoản thu về tiền phạt, bồi thường do khách hàng vi phạm hợp đồng. Trường hợp này có phải là hoạt động phải xuất hóa đơn hay không?

. Trả lời: Tại Khoản 1 Điều 5 Thông tư số 219 ngày 31-12-2013 của Bộ Tài chính quy định các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế giá trị gia tăng như sau:


“1. Tổ chức, cá nhân nhận các khoản thu về bồi thường bằng tiền (bao gồm cả tiền bồi thường về đất và tài sản trên đất khi bị thu hồi đất theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền), tiền thưởng, tiền hỗ trợ, tiền chuyển nhượng quyền phát thải và các khoản thu tài chính khác.


Cơ sở kinh doanh khi nhận khoản tiền thu về bồi thường, tiền thưởng, tiền hỗ trợ nhận được, tiền chuyển nhượng quyền phát thải và các khoản thu tài chính khác thì lập chứng từ thu theo quy định. Đối với cơ sở kinh doanh chi tiền, căn cứ mục đích chi để lập chứng từ chi tiền”.


Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp công ty có phát sinh các khoản thu về tiền phạt, bồi thường do khách hàng vi phạm hợp đồng thì đây không phải là hoạt động phải xuất hóa đơn. Do đó, khi thu tiền phạt hay tiền bồi thường trong trường hợp khách hàng vi phạm hợp đồng, công ty lập chứng từ thu tiền có đầy đủ thông tin đúng theo quy định để giao cho khách hàng.


Mai Dương
(Phòng Tuyên truyền và Hỗ trợ người nộp thuế, Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa)

.

các thông tin tiện ích