Không chuyển vụ việc trung tâm hòa giải

Thứ Sáu, 05/04/2019, 23:11 [GMT+7]

Không chuyển vụ việc trung tâm hòa giải

Hỏi: Trường hợp người khởi kiện nộp đơn yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời (BPKCTT) kèm theo đơn khởi kiện án dân sự, hoặc đơn khởi kiện đã được Trung tâm hòa giải, đối thoại tại tòa án thụ lý và lên lịch hòa giải mà người khởi kiện có đơn yêu cầu áp dụng BPKCTT thì xử lý như thế nào?


Trả lời: Về vấn đề này, Tòa án nhân dân tối cao đã có hướng dẫn về nghiệp vụ triển khai thí điểm về đổi mới, tăng cường hòa giải đối thoại trong giải quyết các tranh chấp dân sự, khiếu kiện hành chính tại Tòa án nhân dân, cụ thể như sau:


Trong trường hợp người khởi kiện nộp đơn yêu cầu áp dụng BPKCTT đồng thời với việc nộp đơn khởi kiện, để bảo đảm thực hiện các quyền của đương sự về bảo vệ tính mạng, sức khỏe, tài sản, thu thập chứng cứ, bảo vệ chứng cứ, bảo toàn tình trạng tài sản hiện có, tránh gây thiệt hại không thể khắc phục được, bảo đảm cho việc giải quyết vụ án hoặc thi hành án thì tòa án phải xem xét thụ lý vụ án và giải quyết yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời của đương sự, mà không chuyển vụ việc cho Trung tâm hòa giải đối thoại tại tòa án.


Trường hợp đơn khởi kiện đã được Trung tâm hòa giải đối thoại tại tòa án thụ lý và lên lịch hòa giải, đối thoại mà người khởi kiện có đơn yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời thì Trung tâm hòa giải, đối thoại tại tòa án phải chuyển ngay vụ việc cho tòa án để xem xét, thụ lý vụ án và giải quyết yêu cầu áp dụng  BPKCTT của đương sự.


Luật sư Nguyễn Hồng Hà
 

.

các thông tin tiện ích