Kê khai, nộp thuế tài nguyên và phí bảo vệ môi trường

Chủ Nhật, 07/04/2019, 22:09 [GMT+7]

Kê khai, nộp thuế tài nguyên và phí bảo vệ môi trường

Hỏi: Công ty khai thác 3 giếng khoan để phục vụ công tác vệ sinh, tưới cây và phòng cháy chữa cháy cho khu nghỉ mát. Tuy nhiên, giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất của công ty hết hạn ngày 31-12-2018, công ty đang nộp hồ sơ tiếp tục gia hạn và chưa được giải quyết. Cục Thuế tỉnh hướng dẫn công ty việc kê khai, nộp thuế tài nguyên và phí bảo vệ môi trường trong thời gian tạm ngưng khai thác?


Trả lời: Theo Thông tư số 156 ngày 6-11-2013 của Bộ Tài chính quy định chung về khai thuế, tính thuế và Thông tư số 95 ngày 28-6-2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về đăng ký thuế quy định trách nhiệm, thời hạn và địa điểm nộp hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế của người nộp thuế, trường hợp công ty đã bị hết hạn giấy phép khai thác nước dưới đất và trong thời gian chờ, chưa được cơ quan chức năng cấp giấy phép mới, công ty vẫn phải nộp hồ sơ khai thuế tài nguyên và phí bảo vệ môi trường cho cơ quan thuế theo đúng thời hạn quy định (kể cả trường hợp công ty tạm ngưng khai thác). Nếu trong kỳ tính thuế, thực tế công ty không khai thác và không phát sinh nghĩa vụ thuế thì công ty nộp hồ sơ khai thuế với số liệu bằng không theo đúng thời hạn quy định.


Trường hợp kết thúc hoặc chấm dứt việc khai thác khoáng sản thì công ty có trách nhiệm nộp hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế tại cơ quan đăng ký kinh doanh (Sở Kế hoạch và Đầu tư) để không tiếp tục kê khai các loại thuế phải nộp (thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường) theo quy định tại Khoản 1, Điều 12 Thông tư số 95/2016 nêu trên.


Thùy Trang
(Phòng Tuyên truyền và Hỗ trợ người nộp thuế, Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa)
 

.

các thông tin tiện ích