Thuê mua nhà, công trình xây dựng

Thứ Ba, 12/02/2019, 23:24 [GMT+7]

Thuê mua nhà, công trình xây dựng

Hỏi: Xin cho biết thế nào là thuê mua nhà ở, công trình xây dựng?


          (Nguyễn Văn Chung, phường Vĩnh Hải, Nha Trang)


Trả lời: Thuê mua nhà, công trình xây dựng là thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên thuê mua thanh toán trước cho bên cho thuê mua một khoản tiền và được sử dụng nhà, công trình xây dựng đó. Số tiền còn lại được tính thành tiền thuê; sau khi đã thanh toán đủ số tiền thuê mua thì bên thuê mua trở thành chủ sở hữu đối với nhà, công trình xây dựng đó. (Khoản 7, Điều 3, Luật  Kinh doanh bất động sản năm 2014).


Thuê mua nhà ở là việc người thuê mua thanh toán trước cho bên cho thuê mua 20% giá trị của nhà ở thuê mua, trừ trường hợp người thuê mua có điều kiện thanh toán trước thì được thanh toán không quá 50% giá trị nhà ở thuê mua; số tiền còn lại được tính thành tiền thuê nhà để trả hàng tháng cho bên cho thuê mua trong một thời hạn nhất định; sau khi hết hạn thuê mua nhà ở và khi đã trả hết số tiền còn lại thì người thuê mua có quyền sở hữu đối với nhà ở đó (khoản 17, Điều 3 Luật Nhà ở năm 2014).


Luật sư  NGUYỄN HỒNG HÀ
 

.

các thông tin tiện ích