Thời hiệu xử lý kỷ luật lao động

Chủ Nhật, 10/02/2019, 23:40 [GMT+7]

Thời hiệu xử lý kỷ luật lao động

Hỏi: Trường hợp người lao động có vi phạm kỷ luật phải bị xử lý thì thời hiệu xử lý được quy định thế nào? Lao động nữ đang mang thai có được miễn trừ trách nhiệm không?


Phạm Thành (xã Vĩnh Thái, TP. Nha Trang)


Trả lời: Thời hiệu xử lý kỷ luật lao động được Bộ luật Lao động quy định tối đa là 6 tháng, kể từ ngày xảy ra hành vi vi phạm; trường hợp hành vi vi phạm liên quan trực tiếp đến tài chính, tài sản, tiết lộ bí mật công nghệ, bí mật kinh doanh của người sử dụng lao động thì thời hiệu xử lý kỷ luật lao động tối đa là 12 tháng.


Luật cũng quy định không được xử lý kỷ luật lao động đối với người lao động đang trong thời gian nghỉ ốm đau, điều dưỡng; nghỉ việc được sự đồng ý của người sử dụng lao động; lao động nữ có thai, nghỉ thai sản; người lao động nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi; người đang bị tạm giữ, tạm giam; đang chờ kết quả của cơ quan có thẩm quyền điều tra xác minh và kết luận đối với một số hành vi vi phạm. Các trường hợp này, khi hết thời gian quy định, nếu còn thời hiệu để xử lý kỷ luật lao động thì người sử dụng lao động tiến hành xử lý kỷ luật lao động ngay, nếu hết thời hiệu thì được kéo dài thời hiệu để xử lý kỷ luật lao động nhưng tối đa không quá 60 ngày kể từ ngày hết thời gian quy định cho từng trường hợp.


Trường hợp lao động nữ có thai, nghỉ thai sản; người lao động nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi khi hết thời gian quy định mà thời hiệu xử lý kỷ luật lao động đã hết thì được kéo dài thời hiệu xử lý kỷ luật lao động nhưng tối đa không quá 60 ngày kể từ ngày hết thời gian nêu trên.


Quyết định xử lý kỷ luật lao động phải được ban hành trong thời hạn quy định.


Luật sư Nguyễn Thiện Hùng

.

các thông tin tiện ích