Phải giao nộp tài liệu, chứng cứ cho tòa án khi nào?

Thứ Ba, 19/02/2019, 23:17 [GMT+7]

Phải giao nộp tài liệu, chứng cứ cho tòa án khi nào?

Hỏi: Gần đến ngày mở phiên tòa tôi mới lấy được tài liệu quan trọng cho vụ án. Xin cho biết, yêu cầu nộp chứng cứ cho tòa án được quy định thế nào, nộp chậm có được chấp nhận không?


Trần Minh Hà
(xã Diên Lâm, huyện Diên Khánh, Khánh Hòa)


Trả lời: Tài liệu, chứng cứ giao nộp cho tòa án trong quá trình tòa án giải quyết vụ việc dân sự là quyền và nghĩa vụ của đương sự khi tham gia tố tụng, được quy định tại Bộ luật Tố tụng dân sự. Theo bộ luật này, thời hạn giao nộp tài liệu, chứng cứ do thẩm phán được phân công giải quyết vụ việc ấn định nhưng không được vượt quá thời hạn chuẩn bị xét xử theo thủ tục sơ thẩm, thời hạn chuẩn bị giải quyết việc dân sự theo quy định.


Trường hợp sau khi có quyết định đưa vụ án ra xét xử theo thủ tục sơ thẩm, quyết định mở phiên họp giải quyết việc dân sự, đương sự mới cung cấp, giao nộp tài liệu, chứng cứ mà tòa án đã yêu cầu giao nộp nhưng đương sự không giao nộp được vì có lý do chính đáng thì đương sự phải chứng minh lý do của việc chậm giao nộp tài liệu, chứng cứ đó. Đối với tài liệu, chứng cứ mà trước đó tòa án không yêu cầu đương sự giao nộp hoặc tài liệu, chứng cứ mà đương sự không thể biết được trong quá trình giải quyết vụ việc theo thủ tục sơ thẩm thì đương sự có quyền giao nộp, trình bày tại phiên tòa sơ thẩm, phiên họp giải quyết việc dân sự hoặc các giai đoạn tố tụng tiếp theo của việc giải quyết vụ việc dân sự.


Trường hợp tài liệu, chứng cứ đã được giao nộp chưa bảo đảm đủ cơ sở để giải quyết vụ việc thì thẩm phán yêu cầu đương sự giao nộp bổ sung tài liệu, chứng cứ. Nếu đương sự không giao nộp hoặc giao nộp không đầy đủ tài liệu, chứng cứ do tòa án yêu cầu mà không có lý do chính đáng thì tòa án căn cứ vào tài liệu, chứng cứ mà đương sự đã giao nộp và tòa án đã thu thập để giải quyết vụ việc dân sự.


Luật sư Nguyễn Thiện Hùng


 

.

các thông tin tiện ích