Muốn khởi kiện vụ án hành chính phải cần điều kiện gì?

Thứ Hai, 11/02/2019, 21:11 [GMT+7]

Muốn khởi kiện vụ án hành chính phải cần điều kiện gì?

Hỏi: Xin cho biết để có thể gửi đơn đến tòa án khởi kiện vụ án hành chính thì cần phải có những điều kiện gì?


Trần Thị Nguyệt (xã Phước Đồng, TP. Nha Trang)


Trả lời: Cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyền khởi kiện vụ án đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính, quyết định kỷ luật buộc thôi việc trong trường hợp không đồng ý với quyết định, hành vi đó hoặc đã khiếu nại với người có thẩm quyền giải quyết, nhưng hết thời hạn giải quyết theo quy định của pháp luật mà khiếu nại không được giải quyết hoặc đã được giải quyết nhưng không đồng ý với việc giải quyết khiếu nại về quyết định, hành vi đó. Quyền này đã được ghi nhận tại Luật Tố tụng hành chính hiện hành.


Để có thể được tòa án chấp nhận thụ lý vụ kiện, vụ việc phải đang trong thời hiệu được luật quy định. Thời hiệu khởi kiện là thời hạn mà cơ quan, tổ chức, cá nhân được quyền khởi kiện để yêu cầu tòa án giải quyết vụ án hành chính bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp bị xâm phạm; nếu thời hạn đó kết thúc thì mất quyền khởi kiện.


Thời hiệu khởi kiện đối với từng trường hợp có khác nhau. Với quyết định hành chính, hành vi hành chính, quyết định kỷ luật buộc thôi việc thì thời hiệu là 1 năm kể từ ngày nhận được hoặc biết được quyết định, hành vi đó. Đối với quyết định giải quyết khiếu nại về quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh là 30 ngày; khiếu nại về danh sách cử tri là 5 ngày.


Trường hợp đã khiếu nại theo đúng quy định của pháp luật đến cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại thì thời hiệu khởi kiện là 1 năm kể từ ngày nhận được hoặc biết được quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu hoặc quyết định giải quyết khiếu nại lần hai; 1 năm kể từ ngày hết thời hạn giải quyết khiếu nại theo quy định của pháp luật mà cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền không giải quyết và không có văn bản trả lời cho người khiếu nại.


Luật sư Nguyễn Thiện Hùng
 

.

các thông tin tiện ích