Đối tượng áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc

Chủ Nhật, 17/02/2019, 22:46 [GMT+7]

Đối tượng áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc

Hỏi: Xin cho biết những trường hợp nào thì người nghiện ma túy bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc?


Hoàng Minh (xã Phước Đồng, TP. Nha Trang)


Trả lời: Chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc được Chính phủ quy định tại Nghị định số 221/2013/NĐ-CP và số 136/2016/NĐ-CP. Theo các văn bản này, đối tượng áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc được quy định:


1. Người nghiện ma túy từ đủ 18 tuổi trở lên, có nơi cư trú ổn định, trong thời hạn 2 năm kể từ ngày chấp hành xong quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn do nghiện ma túy hoặc trong thời hạn 1 năm kể từ ngày hết thời hiệu thi hành quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn do nghiện ma túy mà vẫn còn nghiện.


2. Người nghiện ma túy từ đủ 18 tuổi trở lên, có nơi cư trú ổn định, bị chấm dứt thi hành quyết định giáo dục tại xã, phường, thị trấn do nghiện ma túy.


3. Người nghiện ma túy từ đủ 18 tuổi trở lên, không có nơi cư trú ổn định.


Theo Luật Xử lý vi phạm hành chính, không áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với các trường hợp:


a) Người không có năng lực trách nhiệm hành chính;


 b) Người đang mang thai có chứng nhận của bệnh viện;


c) Phụ nữ hoặc người duy nhất đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi.


Ngoài ra, nghị định của Chính phủ cũng quy định không lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với người đang tham gia các chương trình cai nghiện ma túy tại cộng đồng và người đang tham gia điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện được Chính phủ quy định.


Luật sư Nguyễn Thiện Hùng

.

các thông tin tiện ích