Lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật và những giá trị nhân văn

Thứ Tư, 23/06/2021, 00:20 [GMT+7]

Lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật và những giá trị nhân văn

Hướng tới ngày Pháp luật Việt Nam (9-11) năm nay, lần đầu tiên Báo Pháp luật Việt Nam sẽ triển khai chương trình bình chọn, tôn vinh “Gương sáng pháp luật” theo Quyết định phê duyệt Đề án bình chọn, tôn vinh “Gương sáng pháp luật” của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.Theo chương trình, khoảng 50 cá nhân trong cả nước, đại diện cho các ngành, lĩnh vực và địa phương điển hình trong việc xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật sẽ được bình chọn và tôn vinh trong lần này. Theo Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh - Trưởng ban Chỉ đạo Chương trình bình chọn, tôn vinh “Gương sáng pháp luật”, việc bình chọn “Gương sáng pháp luật” là hoạt động nhằm biểu dương, tôn vinh các cá nhân tiêu biểu trong việc xây dựng và thi hành pháp luật; qua đó lan tỏa những hình ảnh tốt đẹp, những tấm gương anh dũng, đức hy sinh của công dân và cán bộ, công chức trong sự nghiệp xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đồng thời, việc thực hiện đề án còn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Từ sự tôn vinh những cá nhân tiêu biểu, nhân vật điển hình trong việc thực hiện pháp luật sẽ làm lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật, khuyến khích, thúc đẩy công dân sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật.


Trưởng ban Tổ chức, Tiến sĩ Đào Văn Hội - Tổng Biên tập Báo Pháp luật Việt Nam cho biết, đối tượng bình chọn bao gồm: Công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan Nhà nước, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp có thành tích và được cơ quan nơi công tác, cơ quan Nhà nước quản lý ngành, lĩnh vực hoặc các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp xét tặng danh hiệu, giải thưởng từ cấp tỉnh, thành phố trở lên về những nỗ lực, đóng góp trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.


Các cá nhân cư trú tại Việt Nam có hành động, việc làm cụ thể mang tính tích cực nêu gương, đóng góp đối với quá trình xây dựng và tổ chức, thi hành pháp luật đã được cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, xã hội nghề nghiệp tặng thưởng đối với thành tích đã đạt được, có ý nghĩa tích cực đối với việc xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật. Các cá nhân sống tại Việt Nam có hành động anh dũng, đức hy sinh trong việc bảo vệ pháp luật; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức và cộng đồng được cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đề nghị ban tổ chức xét tặng và tôn vinh “Gương sáng pháp luật” để ghi nhận lòng quả cảm, đức hy sinh vì sự nghiệp xây dựng và thực hiện pháp luật.


Hội đồng bình chọn là tập thể từ 9 đến 11 người gồm các cá nhân có uy tín, đại diện cho các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp do ban tổ chức thành lập. Hội đồng hoạt động theo quy chế bình chọn theo nguyên tắc khách quan, trung thực trên cơ sở hồ sơ bình chọn do tổ thư ký chuẩn bị. Thành viên của hội đồng bình chọn ký xác nhận trên các phiếu chấm điểm và ký vào các biên bản chung của cuộc bỏ phiếu kín và chung kết các cuộc bình chọn.


Căn cứ kết quả bình chọn, ban tổ chức sẽ tiến hành công bố danh sách các tổ chức, cá nhân được nhận danh hiệu và giải thưởng trên các phương tiện thông tin đại chúng. Bộ Tư pháp sẽ tổ chức buổi lễ trang trọng với sự tham dự của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương để trao tặng danh hiệu “Gương sáng pháp luật” và giải thưởng cho các cá nhân được tôn vinh vào dịp kỷ niệm ngày Pháp luật Việt Nam.


P.V

 

.

các thông tin tiện ích