Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Khánh Hòa:

Phát hiện 33 vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp

Thứ Tư, 16/06/2021, 23:06 [GMT+7]

Phát hiện 33 vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp

Theo báo cáo của Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Khánh Hòa, từ đầu năm đến nay, lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách của đơn vị đã phát hiện, lập biên bản 33 vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp. Trong đó, có 1 vụ phá rừng trái pháp luật với diện tích 5.348m2; 21 vụ lấn chiếm đất lâm nghiệp với tổng diện tích 81.895m2… Toàn bộ các vụ vi phạm đã được đơn vị chuyển giao cho cơ quan chức năng xử lý.


Trong lâm phận đơn vị được giao quản lý, tình trạng phá rừng, khai thác rừng trái pháp luật đã giảm nhiều. Các khu vực: Vạn Bình, Vạn Phú (huyện Vạn Ninh), Ea Krong Rou, Mỏ Quạ (thị xã Ninh Hòa) không còn là điểm nóng. Đơn vị đang gặp khó khăn trong công tác giữ rừng ở các tiểu khu 45, 53 ở xã Ninh Sơn và khu vực rừng căm xe ở xã Ninh Tây, thị xã Ninh Hòa.


B.L

.

các thông tin tiện ích