06:10, 01/10/2021

Ông Dương Nam Khánh giữ chức vụ Giám đốc Sở Ngoại vụ Khánh Hòa

Ngày 1-10, ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa trao quyết định bổ nhiệm ông Dương Nam Khánh - Phó Giám đốc phụ trách Sở Ngoại vụ giữ chức vụ Giám đốc Sở Ngoại vụ, thời hạn 5 năm kể từ ngày 1-10-2021.

Ngày 1-10, ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa trao quyết định bổ nhiệm ông Dương Nam Khánh - Phó Giám đốc phụ trách Sở Ngoại vụ giữ chức vụ Giám đốc Sở Ngoại vụ, thời hạn 5 năm kể từ ngày 1-10-2021.

 

Ông Nguyễn Tấn Tuân trao quyết định bổ nhiệm cho ông Dương Nam Khánh.
Ông Nguyễn Tấn Tuân trao quyết định bổ nhiệm cho ông Dương Nam Khánh.

 

N.T