04:12, 18/12/2019

Ông Nguyễn Vĩnh Thạnh được bầu giữ chức Chủ tịch UBND thị xã Ninh Hòa

Chiều 18-12, tại kỳ họp thứ 9, HĐND thị xã Ninh Hòa đã bầu ông Nguyễn Vĩnh Thạnh - Phó Bí thư Thường trực thị ủy giữ chức Chủ tịch UBND thị xã Ninh Hòa khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021.

Chiều 18-12, tại kỳ họp thứ 9, HĐND thị xã Ninh Hòa đã bầu ông Nguyễn Vĩnh Thạnh - Phó Bí thư Thường trực thị ủy giữ chức Chủ tịch UBND thị xã Ninh Hòa khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021.

Thường trực HĐND thị xã Ninh Hòa tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Vĩnh Thạnh (thứ hai từ phải qua)
Thường trực HĐND thị xã Ninh Hòa tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Vĩnh Thạnh (thứ hai từ phải qua)

Đại biểu HĐND thị xã đã biểu quyết thông qua nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử Chủ tịch UBND thị xã khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Vĩnh Thạnh.

N.D