Ông Dương Nam Khánh phụ trách Sở Ngoại vụ

Thứ Tư, 06/09/2017, 15:04 [GMT+7]

Ông Dương Nam Khánh phụ trách Sở Ngoại vụ

Ngày 17-8, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa ký quyết định giao nhiệm vụ cho ông Dương Nam Khánh - Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ, phụ trách Sở Ngoại vụ kể từ ngày 1-9-2017 cho đến khi có kết luận của cơ quan có thẩm quyền về công tác cán bộ tại Sở Ngoại vụ.

 

N.D

.

các thông tin tiện ích