03:10, 26/10/2020

Chương trình truyền hình Đài PTTH Khánh Hòa từ ngày 26-10 đến 1-11-2020

Chương trình truyền hình Đài PTTH Khánh Hòa

THỨ 2 NGÀY 26-10  

Thời gian

Nội dung

0g00

PHIM NƯỚC NGOÀI

Vẫn cứ thích em - Tập 6+7

1g30

PHIM TÀI LIỆU

Gieo chữ trên mặt nước

2g00

PHIM VIỆT NAM

Giá của nụ cười - Tập 29+30

3g30

TỌA ĐÀM

Dấu ấn Việt Nam trong hoạt động đối ngoại đa phương

4g30

PHIM NƯỚC NGOÀI

Tình mãi mộng mơ - Tập 16+17

6g00

KHỞI ĐỘNG NGÀY MỚI

6g30

CHUYÊN MỤC QUỐC PHÒNG AN NINH

Chuyển biển tích cực trong xây dựng LLVT Khánh Hòa 

6g40

PHIM TRÊN KTV

6g45

PHÓNG SỰ

Giải mã Histamin

7g00

PHIM VIỆT NAM

Giá của nụ cười - Tập 29+30

8g30

THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT

Loài báo – Phần 1

9g20

PHIM TÀI LIỆU

Toàn án nhân dân xét xử những vụ án trọng điểm – Tập 3

9g55

CA NHẠC VIỆT NAM

Hà Nội những bài ca

10g25

PHIM HOẠT HÌNH

Hoạt hình: Huyền thoại 12 con giáp - Phần 2 - Tập 123+124    

10g50

THỜI SỰ THẾ GIỚI

11g00

PHIM NƯỚC NGOÀI

Muôn kiểu nàng dâu - Tập 3

11g50

THỜI SỰ KHÁNH HÒA

12g00

PHIM NƯỚC NGOÀI

Tân Bạch nương tử truyền kỳ - Tập 32

12g50

PHIM VIỆT NAM

Trả em kiếp này - Tập 5

13g40

THỜI SỰ THẾ GIỚI

13g50

BẢN TIN TIẾNG ANH

14g00

PHIM NƯỚC NGOÀI

Ranh giới - Tập 13

14g45

XIẾC ẢO THUẬT QUỐC TẾ

15g10

PHIM KHOA HỌC

Phương pháp phòng tránh bọ rệp

15g30

CHUYÊN MỤC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Siết chặt công tác quản lí đất đai

15g40

ĐIỂM HẸN VĂN HÓA

Chùa Linh Ứng

15g50

CHUYÊN MỤC PHỤ NỮ CUỘC SỐNG

Vòng tay nhân ái

16g00

PHIM TÀI LIỆU

Toàn án nhân dân xét xử những vụ án trọng điểm – Tập 3

16g40

NÉT ĐẸP CUỘC SỐNG

Nữ cán bộ trẻ say mê với công tác Hội Nông dân

16g45

CHUYÊN MỤC GIÁO DỤC

Đào tạo nghề quốc tế

16g55

PHIM HOẠT HÌNH

Học viện phép thuật  - Tập 13

17g20

PHIM NƯỚC NGOÀI

Tình mãi mộng mơ - Tập 44

18g05

CHUYÊN MỤC AN TOÀN THỰC PHẨM

Mắm truyền thống

18g15

NHỊP SỐNG 24/7

18g30

THỜI SỰ THẾ GIỚI

THÔNG ĐIỆP KHÓI THUỐC LÁ 1

18g40

NÉT ĐẸP CUỘC SỐNG

Nữ cán bộ trẻ say mê với công tác Hội Nông dân

18g45

PHIM TRÊN KTV

19g00

THỜI SỰ ĐÀI THVN

19g45

THỜI SỰ KHÁNH HÒA

20g05

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

20g10

PHIM NƯỚC NGOÀI

Ranh giới - Tập 14

21g00

PHIM VIỆT NAM

Bí mật của người khác - Tập 19

21g45

PHIM TRÊN KTV

21g50

PHIM NƯỚC NGOÀI

Tân Bạch nương tử truyền kỳ - Tập 32

22g40

BẢN TIN CUỐI NGÀY

22g50

THỜI SỰ THẾ GIỚI

23g00

BẢN TIN TIẾNG ANH

23g10

THỜI TRANG QUỐC TẾ THU ĐÔNG 2020 – SỐ 37

23g35

BẢN TIN TIẾNG NGA

23g45

CHUYÊN MỤC GIÁO DỤC

Đào tạo nghề quốc tế

 

THỨ 3 NGÀY 27-10

0g00

PHIM NƯỚC NGOÀI

Vẫn cứ thích em - Tập 8+9

1g30

CA NHẠC VIỆT NAM

Hà Nội những bài ca

2g05

PHIM VIỆT NAM

Giá của nụ cười - Tập 31+32

3g40

VĂN HÓA THẾ GIỚI 

Ẩm thực Trung Hoa – Những bước chân

4g30

PHIM NƯỚC NGOÀI

Tình mãi mộng mơ - Tập 18+19

6g00

KHỞI ĐỘNG NGÀY MỚI

6g30

CHUYÊN MỤC AN TOÀN THỰC PHẨM

Mắm truyền thống

6g40

PHIM TRÊN KTV

6g45

PHÓNG SỰ

Sa mạc cát nở hoa

6g55

PHIM VIỆT NAM

Giá của nụ cười - Tập 31+32

8g30

THỜI TRANG QUỐC TẾ THU ĐÔNG 2020 – SỐ 51

8g55

CHUYÊN MỤC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Siết chặt công tác quản lí đất đai

9g05

KHOA GIÁO

Dựng nhà cho cá

9g25

PHIM TÀI LIỆU

Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh Biên niên sử truyền hình

Năm 1986 – Phần 2

9g55

PHIM KHOA HỌC

Phương pháp phòng tránh bọ rệp

10g15

CHUYÊN MỤC GIÁO DỤC

Đào tạo nghề quốc tế

10g25

PHIM HOẠT HÌNH

Hoạt hình: Huyền thoại 12 con giáp - Phần 2 - Tập 125+126    

10g50

THỜI SỰ THẾ GIỚI

11g00

PHIM NƯỚC NGOÀI

Muôn kiểu nàng dâu - Tập 4

11g50

THỜI SỰ KHÁNH HÒA

12g00

PHIM NƯỚC NGOÀI

Tân Bạch nương tử truyền kỳ - Tập 33

12g45

PHIM VIỆT NAM

Trả em kiếp này - Tập 6

13g30

TRUYỀN HÌNH QUÂN KHU 5

13g45

THỜI SỰ THẾ GIỚI

13g55

BẢN TIN TIẾNG ANH

14g05

PHIM NƯỚC NGOÀI

Ranh giới - Tập 14

14g50

CA NHẠC VIỆT NAM

Hà Nội những bài ca

15g20

THỜI TRANG QUỐC TẾ THU ĐÔNG 2020 – SỐ 51

15g45

PHIM TÀI LIỆU

Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh Biên niên sử truyền hình

Năm 1986 – Phần 2

16g15

KHOA GIÁO

Dựng nhà cho cá

16g30

CHUYÊN MỤC THỂ THAO

16g40

BẠN CẦN BIẾT

16g45

CHUYÊN MỤC AN TOÀN GIAO THÔNG

Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý vi phạm giao thông

16g55

PHIM HOẠT HÌNH

Học viện phép thuật  - Tập 14

17g20

PHIM NƯỚC NGOÀI

Tình mãi mộng mơ - Tập 45

18g05

CHUYÊN MỤC THUẾ

Đôn đốc thu nợ thuế

18g15

NHỊP SỐNG 24/7

18g30

THỜI SỰ THẾ GIỚI

THÔNG ĐIỆP KHÓI THUỐC LÁ 2

18g40

NÉT ĐẸP CUỘC SỐNG

Hoa đá

18g45

PHIM TRÊN KTV

19g00

THỜI SỰ ĐÀI THVN

19g45

THỜI SỰ KHÁNH HÒA

20g05

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

20g10

PHIM NƯỚC NGOÀI

Ranh giới - Tập 15

21g00

PHIM VIỆT NAM

Bí mật của người khác - Tập 20

21g45

PHIM TRÊN KTV

21g50

PHIM NƯỚC NGOÀI

Tân Bạch nương tử truyền kỳ - Tập 33

22g40

BẢN TIN CUỐI NGÀY

22g50

THỜI SỰ THẾ GIỚI

23g00

BẢN TIN TIẾNG ANH

23g10

PHÓNG SỰ

Vàng son ngày cũ

23g35

BẢN TIN TIẾNG NGA

23g45

CHUYÊN MỤC AN TOÀN GIAO THÔNG

Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý vi phạm giao thông

 

THỨ 4 NGÀY 28-10

0g00

PHIM NƯỚC NGOÀI

Vẫn cứ thích em - Tập 10+11

1g30

THỜI TRANG QUỐC TẾ THU ĐÔNG 2020 – SỐ 51

2g00

PHIM VIỆT NAM

Giá của nụ cười - Tập 33+34

3g30

PHÓNG SỰ

Sa mạc cát nở hoa

3g40

KHÁM PHÁ THẾ GIỚI 

Những cuộc xung đột trong dòng sống Nin

4g30

PHIM NƯỚC NGOÀI

Tình mãi mộng mơ - Tập 20+21

6g00

KHỞI ĐỘNG NGÀY MỚI

6g30

CHUYÊN MỤC DÂN SỐ

Khánh Sơn khó khăn trong công tác dân số

6g40

PHIM TRÊN KTV

6g45

PHÓNG SỰ

Đền Thái Hòa

7g00

PHIM VIỆT NAM

Giá của nụ cười - Tập 33+34

8g30

XIẾC ẢO THUẬT QUỐC TẾ

9g00

CHUYÊN MỤC THỂ THAO

9g10

THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT

Những hòn đảo hoang dã ở Châu Phi

9g55

PHIM TÀI LIỆU

Chuyện đôi bờ sông Bứa

10g15

CHUYÊN MỤC AN TOÀN GIAO THÔNG

Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý vi phạm giao thông

10g25

PHIM HOẠT HÌNH

Hoạt hình: Huyền thoại 12 con giáp - Phần 2 - Tập 127+128    

10g50

THỜI SỰ THẾ GIỚI

11g00

PHIM NƯỚC NGOÀI

Muôn kiểu nàng dâu - Tập 5

11g50

THỜI SỰ KHÁNH HÒA

12g00

PHIM NƯỚC NGOÀI

Tân Bạch nương tử truyền kỳ - Tập 34

12g50

PHIM VIỆT NAM

Trả em kiếp này - Tập 7

13g35

BẠN CẦN BIẾT

13g40

THỜI SỰ THẾ GIỚI

13g50

BẢN TIN TIẾNG ANH

14g00

PHIM NƯỚC NGOÀI

Ranh giới - Tập 15

14g45

VĂN HÓA THẾ GIỚI 

Ẩm thực Trung Hoa – Những bước chân

15g35

CHUYÊN MỤC THUẾ

Đôn đốc thu nợ thuế

15g45

TỔNG HỢP BÓNG ĐÁ

16g00

CA NHẠC VIỆT NAM

Tìm lại dòng sống quê

16g40

NÉT ĐẸP CUỘC SỐNG

Nhảy cùng đam mê

16g45

CHUYÊN MỤC DIỄN ĐÀN CỬ TRI

Chăm sóc người có công

16g55

PHIM HOẠT HÌNH

Học viện phép thuật  - Tập 15

17g20

PHIM NƯỚC NGOÀI

Tình mãi mộng mơ - Tập 46 – Cuối

18g05

CHUYÊN MỤC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Cải cách hành chính ở Vĩnh Thạnh

18g15

NHỊP SỐNG 24/7

18g30

THỜI SỰ THẾ GIỚI

THÔNG ĐIỆP KHÓI THUỐC LÁ 1

18g40

NÉT ĐẸP CUỘC SỐNG

Nhảy cùng đam mê

18g45

PHIM TRÊN KTV

19g00

THỜI SỰ ĐÀI THVN

19g45

THỜI SỰ KHÁNH HÒA

20g05

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

20g10

PHIM NƯỚC NGOÀI

Ranh giới - Tập 16

21g00

PHIM VIỆT NAM

Bí mật của người khác - Tập 21

21g45

PHIM TRÊN KTV

21g50

PHIM NƯỚC NGOÀI

Tân Bạch nương tử truyền kỳ - Tập 34

22g40

BẢN TIN CUỐI NGÀY

22g50

THỜI SỰ THẾ GIỚI

23g00

BẢN TIN TIẾNG ANH

23g10

THỜI TRANG QUỐC TẾ THU ĐÔNG 2020 – SỐ 38

23g35

BẢN TIN TIẾNG NGA

23g45

CHUYÊN MỤC DIỄN ĐÀN CỬ TRI

Chăm sóc người có công

 

THỨ 5 NGÀY 29-10

0g00

PHIM NƯỚC NGOÀI

Vẫn cứ thích em - Tập 12+13

1g30

XIẾC ẢO THUẬT QUỐC TẾ

2g05

PHIM VIỆT NAM

Giá của nụ cười - Tập 35+36

3g35

PHÓNG SỰ

Đĩnh Lan Tự

3g45

THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT

Những hòn đảo hoang dã ở Châu Phi

4g30

PHIM NƯỚC NGOÀI

Tình mãi mộng mơ - Tập 22+23

6g00

KHỞI ĐỘNG NGÀY MỚI

6g30

CHUYÊN MỤC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Cải cách hành chính ở Vĩnh Thạnh

6g40

PHIM TRÊN KTV

6g45

KHOA GIÁO

Đâu là lối thoát cho tâm hồn?

7g00

PHIM VIỆT NAM

Giá của nụ cười - Tập 35+36

8g30

THỜI TRANG QUỐC TẾ THU ĐÔNG 2020 – SỐ 52

9g00

PHIM TÀI LIỆU

Một lần nào đó ba đã mơ

9g25

KHÁM PHÁ THẾ GIỚI 

Những cuộc xung đột trong dòng sống Nin

10g15

CHUYÊN MỤC DIỄN ĐÀN CỬ TRI

Chăm sóc người có công

10g25

PHIM HOẠT HÌNH

Hoạt hình: Huyền thoại 12 con giáp - Phần 2 - Tập 129+130    

10g50

THỜI SỰ THẾ GIỚI

11g00

PHIM NƯỚC NGOÀI

Muôn kiểu nàng dâu - Tập 6

11g50

THỜI SỰ KHÁNH HÒA

12g00

PHIM NƯỚC NGOÀI

Tân Bạch nương tử truyền kỳ - Tập 35

12g50

PHIM VIỆT NAM

Trả em kiếp này - Tập 8

13g40

THỜI SỰ THẾ GIỚI

13g50

BẢN TIN TIẾNG ANH

14g00

PHIM NƯỚC NGOÀI

Ranh giới - Tập 16

14g45

TRÒ CHUYỆN CÙNG BÁC SĨ

15g20

PHÓNG SỰ

Đền Thái Hòa

15g35

CHUYÊN MỤC DÂN SỐ

Khánh Sơn khó khăn trong công tác dân số

15g45

THỜI TRANG QUỐC TẾ THU ĐÔNG 2020 – SỐ 52

16g10

KHOA GIÁO

Thăm thẳm suối ngầm trong lòng động Ngườm Ngẳm

16g40

BẠN CẦN BIẾT

16g45

CHUYÊN MỤC PHÁP LUẬT

Thành phố Nha Trang phát động phong trào toàn dân phòng chống tội phạm trộm cắp, cướp giật

16g55

PHIM HOẠT HÌNH

Học viện phép thuật  - Tập 16

17g20

PHIM NƯỚC NGOÀI

Tình yêu đến đúng lúc - Tập 1

18g05

CHUYÊN MỤC HỘP THƯ TRUYỀN HÌNH 

18g15

NHỊP SỐNG 24/7

18g30

THỜI SỰ THẾ GIỚI

THÔNG ĐIỆP KHÓI THUỐC LÁ 2

18g40

NÉT ĐẸP CUỘC SỐNG

Già làng

18g45

PHIM TRÊN KTV

19g00

THỜI SỰ ĐÀI THVN

19g45

THỜI SỰ KHÁNH HÒA

20g05

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

20g10

PHIM NƯỚC NGOÀI

Ranh giới - Tập 17

21g00

PHIM VIỆT NAM

Bí mật của người khác - Tập 22

21g45

PHIM TRÊN KTV

21g50

PHIM NƯỚC NGOÀI

Tân Bạch nương tử truyền kỳ - Tập 35

22g40

BẢN TIN CUỐI NGÀY

22g50

THỜI SỰ THẾ GIỚI

23g00

BẢN TIN TIẾNG ANH

23g10

PHIM TÀI LIỆU

Một lần nào đó ba đã mơ

23g35

BẢN TIN TIẾNG NGA

23g45

CHUYÊN MỤC PHÁP LUẬT

Thành phố Nha Trang phát động phong trào toàn dân phòng chống tội phạm trộm cắp, cướp giật

 

THỨ 6 NGÀY 30-10

0g00

PHIM NƯỚC NGOÀI

Vẫn cứ thích em - Tập 14+15

1g30

THỜI TRANG QUỐC TẾ THU ĐÔNG 2020 – SỐ 52

2g00

PHIM VIỆT NAM

Giá của nụ cười - Tập 37+38

3g35

KHOA GIÁO

Đâu là lối thoát cho tâm hồn?

3g50

THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT

Thiên nhiên hoang dã của Thái Lan – Phần 1

4g30

PHIM NƯỚC NGOÀI

Tình mãi mộng mơ - Tập 24+25

6g00

KHỞI ĐỘNG NGÀY MỚI

6g30

PHÓNG SỰ

Đĩnh Lan Tự

6g40

PHIM TRÊN KTV

6g45

XIẾC ẢO THUẬT QUỐC TẾ

7g05

PHIM VIỆT NAM

Giá của nụ cười - Tập 37+38

8g35

KHÁM PHÁ THẾ GIỚI

Cuộc đấu tranh sinh tồn ở thảo nguyên Serengeti

9g25

PHIM TÀI LIỆU

Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh Biên niên sử truyền hình

Năm 1987

9g50

VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

Thanh thoát Phú lục

10g15

CHUYÊN MỤC PHÁP LUẬT

Thành phố Nha Trang phát động phong trào toàn dân phòng chống tội phạm trộm cắp, cướp giật

10g25

PHIM HOẠT HÌNH

Hoạt hình: Huyền thoại 12 con giáp - Phần 2 - Tập 131+132    

10g50

THỜI SỰ THẾ GIỚI

11g00

PHIM NƯỚC NGOÀI

Muôn kiểu nàng dâu - Tập 7

11g50

THỜI SỰ KHÁNH HÒA

12g00

PHIM NƯỚC NGOÀI

Tân Bạch nương tử truyền kỳ - Tập 36 – Cuối

12g50

PHIM VIỆT NAM

Trả em kiếp này - Tập 9

13g35

BẠN CẦN BIẾT

13g40

THỜI SỰ THẾ GIỚI

13g50

BẢN TIN TIẾNG ANH

14g00

PHIM NƯỚC NGOÀI

Ranh giới - Tập 17

14g45

THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT

Thiên nhiên hoang dã của Thái Lan – Phần 1

15g25

CHUYÊN MỤC HỘP THƯ TRUYỀN HÌNH 

15g35

PHÓNG SỰ

Xóm việt kiều

15g50

KHOA GIÁO

Hướng đi nào cho hồ tiêu Gia Lai

16g15

MÀU THỜI GIAN

Một mình

16g30

NÉT ĐẸP CUỘC SỐNG

Mây tre Việt Nam

16g35

PHIM TÀI LIỆU

Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa vững bước tương lai

16g55

PHIM HOẠT HÌNH

Học viện phép thuật  - Tập 17

17g20

PHIM NƯỚC NGOÀI

Tình yêu đến đúng lúc - Tập 2

18g05

CHUYÊN MỤC PHỤ NỮ CUỘC SỐNG

Giáo dục trẻ từ môi trường gia đình

18g15

NHỊP SỐNG 24/7

18g30

THỜI SỰ THẾ GIỚI

THÔNG ĐIỆP KHÓI THUỐC LÁ 1

18g40

NÉT ĐẸP CUỘC SỐNG

Mây tre Việt Nam

18g45

PHIM TRÊN KTV

19g00

THỜI SỰ ĐÀI THVN

19g45

THỜI SỰ KHÁNH HÒA

20g05

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

20g10

PHIM NƯỚC NGOÀI

Ranh giới - Tập 18

21g00

PHIM VIỆT NAM

Bí mật của người khác - Tập 23

21g45

PHIM TRÊN KTV

21g50

PHIM NƯỚC NGOÀI

Tân Bạch nương tử truyền kỳ - Tập 36 – Cuối

22g40

BẢN TIN CUỐI NGÀY

22g50

THỜI SỰ THẾ GIỚI

23g00

BẢN TIN TIẾNG ANH

23g10

THỜI TRANG QUỐC TẾ THU ĐÔNG 2020 – SỐ 39

 

23g35

BẢN TIN TIẾNG NGA

23g45

MÀU THỜI GIAN

Một mình

 

THỨ 7 NGÀY 31-10

0g00

PHIM NƯỚC NGOÀI

Vẫn cứ thích em - Tập 16+17

1g30

PHIM TÀI LIỆU

Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh Biên niên sử truyền hình

Năm 1987

2g00

PHIM VIỆT NAM

Giá của nụ cười - Tập 39+40

3g35

THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT

Thiên nhiên hoang dã của Thái Lan – Phần 2

4g20

PHÓNG SỰ

Mùa vàng Mỹ Lung

4g30

PHIM NƯỚC NGOÀI

Tình mãi mộng mơ - Tập 26+27

6g00

KHỞI ĐỘNG NGÀY MỚI

6g30

CHUYÊN MỤC PHỤ NỮ CUỘC SỐNG

Giáo dục trẻ từ môi trường gia đình

6g40

PHIM TRÊN KTV

6g45

MÀU THỜI GIAN

Một mình

7g00

PHIM VIỆT NAM

Giá của nụ cười - Tập 39+40

8g30

THỜI TRANG QUỐC TẾ THU ĐÔNG 2020 – SỐ 53

9g00

PHIM TÀI LIỆU

Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa vững bước tương lai

9g20

KHOA GIÁO

Hướng đi nào cho hồ tiêu Gia Lai

9g45

CHƯƠNG TRÌNH THIẾU NHI

Để Bon kể cho nghe

10g00

TRÒ CHUYỆN CÙNG BÁC SĨ

10g35

PHÓNG SỰ

Quy hoạch giao thông- Bài toán phát triển đô thị 

10g50

THỜI SỰ THẾ GIỚI

11g00

PHIM NƯỚC NGOÀI

Muôn kiểu nàng dâu - Tập 8

11g50

THỜI SỰ KHÁNH HÒA

12g00

PHIM NƯỚC NGOÀI

Giai thoại Hong Gil Dong - Tập 1

12g50

PHIM VIỆT NAM

Trả em kiếp này - Tập 10

13g40

THỜI SỰ THẾ GIỚI

13g50

BẢN TIN TIẾNG ANH

14g00

PHIM NƯỚC NGOÀI

Ranh giới - Tập 18

14g45

SAO NHẬP NGŨ

Tập 1: Mục tiêu phía trước

15g30

KHOA GIÁO

Chắp cánh mùa vàng

15g50

TỔNG HỢP THỂ THAO

16g05

THỜI TRANG QUỐC TẾ THU ĐÔNG 2020 – SỐ 53

16g35

BẠN CẦN BIẾT

16g40

PHÓNG SỰ

Quy hoạch giao thông- Bài toán phát triển đô thị 

16g55

NHỮNG CHUYẾN ĐI THÚ VỊ 

 

17g05

CHƯƠNG TRÌNH THIẾU NHI

Kid dance

17g20

PHIM NƯỚC NGOÀI

Tình yêu đến đúng lúc - Tập 3

18g05

CHUYÊN MỤC QUỐC PHÒNG AN NINH

Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc

18g15

NHỊP SỐNG 24/7

18g30

THỜI SỰ THẾ GIỚI

THÔNG ĐIỆP KHÓI THUỐC LÁ 2

18g40

NÉT ĐẸP CUỘC SỐNG

Làng nghề Trường Sơn

18g45

PHIM TRÊN KTV

19g00

THỜI SỰ ĐÀI THVN

19g45

THỜI SỰ KHÁNH HÒA

20g05

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

20g10

PHIM NƯỚC NGOÀI

Ranh giới - Tập 19

21g00

PHIM VIỆT NAM

Bí mật của người khác - Tập 24

21g45

PHIM TRÊN KTV

21g50

PHIM NƯỚC NGOÀI

Giai thoại Hong Gil Dong - Tập 1

22g40

BẢN TIN CUỐI NGÀY

22g50

THỜI SỰ THẾ GIỚI

23g00

BẢN TIN TIẾNG ANH

23g10

VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

Thanh thoát Phú lục

23g35

BẢN TIN TIẾNG NGA

23g45

CHUYÊN MỤC QUỐC PHÒNG AN NINH

Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc

 

CHỦ NHẬT NGÀY 1-11  

0g00

PHIM NƯỚC NGOÀI

Vẫn cứ thích em - Tập 18+19

1g30

THỜI TRANG QUỐC TẾ THU ĐÔNG 2020 – SỐ 53

2g00

PHIM VIỆT NAM

Giá của nụ cười - Tập 41+42

3g30

KHAM PHÁ THẾ GIỚI 

Khám phá những hòn đảo – Phần 1: Iceland

4g10

TRUYỀN HÌNH TIẾNG DÂN TỘC

Lãng phí lễ, tiệc vùng đồng bào dân tộc thiểu số

4g30

PHIM NƯỚC NGOÀI

Tình mãi mộng mơ - Tập 28+29

6g00

KHỞI ĐỘNG NGÀY MỚI

6g30

CHUYÊN MỤC DU LỊCH

Du lịch kết hợp chăm sóc sức khỏe- nghỉ dưỡng

6g40

PHIM TRÊN KTV

6g45

PHÓNG SỰ

Quy hoạch giao thông- Bài toán phát triển đô thị 

7g00

PHIM VIỆT NAM

Giá của nụ cười - Tập 41+42

8g30

KHOA GIÁO

Văn Yên - Xứ sở hương Quế

9g00

LỜI TRÁI TIM

Chờ đợi hạnh phúc

9g30

NHỮNG CHUYẾN ĐI THÚ VỊ 

9g40

SAO NHẬP NGŨ

Tập 1: Mục tiêu phía trước

10g25

CHUYÊN MỤC QUỐC PHÒNG AN NINH

Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc

10g35

CHƯƠNG TRÌNH THIẾU NHI

Kid dance

10g50

THỜI SỰ THẾ GIỚI

11g00

PHIM NƯỚC NGOÀI

Muôn kiểu nàng dâu - Tập 9

11g50

THỜI SỰ KHÁNH HÒA

12g00

PHIM NƯỚC NGOÀI

Giai thoại Hong Gil Dong - Tập 2

12g50

PHIM VIỆT NAM

Trả em kiếp này - Tập 11

13g35

BẠN CẦN BIẾT

13g40

THỜI SỰ THẾ GIỚI

13g50

BẢN TIN TIẾNG ANH

14g00

PHIM NƯỚC NGOÀI

Ranh giới - Tập 19

14g45

CHUYÊN MỤC HỘP THƯ TRUYỀN HÌNH 

14g55

KHAM PHÁ THẾ GIỚI 

Khám phá những hòn đảo – Phần 1: Iceland

15g35

CHUYÊN MỤC QUY HOẠCH

Xây dựng cơ sở hạ tầng đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

15g45

PHIM TÀI LIỆU

Nơi tận cùng

16g10

TÁC GIẢ TÁC PHẨM

Nhạc sĩ Đức Trí

16g25

PHÓNG SỰ

Sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia

16g40

NÉT ĐẸP CUỘC SỐNG

Tấm lòng vì trẻ thơ

16g45

TẠP CHÍ TUỔI HOA

Chạm ngõ ước mơ

17g05

CHUYÊN MỤC VÌ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG

Thị trường fitness tại Nha Trang

17g15

PHIM NƯỚC NGOÀI

Tình yêu đến đúng lúc - Tập 4

18g00

PHÓNG SỰ

Phát huy vai trò đoàn thể hội phòng chống tác hại thuốc lá

18g15

NHỊP SỐNG 24/7

18g30

THỜI SỰ THẾ GIỚI

THÔNG ĐIỆP KHÓI THUỐC LÁ 1

18g40

NÉT ĐẸP CUỘC SỐNG

Tấm lòng vì trẻ thơ

18g45

PHIM TRÊN KTV

19g00

THỜI SỰ ĐÀI THVN

19g45

THỜI SỰ KHÁNH HÒA

20g05

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

20g10

PHIM NƯỚC NGOÀI

Ranh giới - Tập 20

20g55

DOANH TRẠI LỚN KHÔN - SỐ 4

21g20

PHIM VIỆT NAM

Bí mật của người khác - Tập 25

22g05

PHIM NƯỚC NGOÀI

Giai thoại Hong Gil Dong - Tập 2

22g50

BẢN TIN CUỐI NGÀY

23g00

THỜI SỰ THẾ GIỚI

23g10

BẢN TIN TIẾNG ANH

23g20

PHÓNG SỰ

Sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia

23g35

BẢN TIN TIẾNG NGA

23g45

CHUYÊN MỤC QUY HOẠCH

Xây dựng cơ sở hạ tầng đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao