16:19, 09/06/2023

Lịch cắt điện Khu vực Nha Trang từ ngày 14-06 đến ngày 20-06-2023