17:12, 26/05/2023

Lịch cắt điện Khu vực Nha Trang từ ngày 31-05 đến ngày 05-06-2023