15:51, 19/05/2023

Lịch cắt điện Khu vực Nha Trang từ ngày 24 đến ngày 30-05-2023