Lịch cắt điện Khu vực Nha Trang từ 23-9 đến 24-9-2020

Thứ Sáu, 18/09/2020, 21:54 [GMT+7]

Ngày

ĐƠN VỊ QUẢN LÝ

Khu vỰc cẮt ĐIỆn

ThỜi gian

23/09

ĐL Vĩnh Hải

Một phần đường Ngô Đến (T.54C).

Từ 07h30 đến 08h30

Một phần đường Ngô Đến (T.54D).

Từ 08h45 đến 09h45

Một phần đường Ngô Đến (T.05).

Từ 10h00 đến 11h00

Một phần đường Tháp Bà (T.01).

Từ 14h00 đến 15h00

Một phần đường Tôn Thất Tùng (T.03).

Từ 15h15 đến 16h15

ĐL Trung tâm Nha Trang

Một phần đường Hương Lộ Ngọc Hiệp (T.68A).

Từ 07h00 đến 13h00

Một phần Hương Lộ Ngọc Hiệp (T.68B).

Từ 07h00 đến 13h30

Một phần Hương Lộ Ngọc Hiệp (T.41G).

Từ 08h30 đến 09h00

Một phần xã Vĩnh Thạnh (T.41G).

Từ 09h20 đến 09h50

Một phần xã Vĩnh Thạnh (T.59A).

Từ 09h20 đến 09h50

Một phần khu dân cư Cầu Bè (T.50D).

Từ 10h00 đến 10h30

Một phần đường Phương Câu (T.31B).

Từ 14h00 đến 14h30

Một phần đường Phong Châu (T.52G).

Từ 15h00 đến 15h30

ĐL Vĩnh Nguyên

Một phần: khu tái định cư VCN, khu Đồng Muối (T.80).

Từ 07h00 đến 10h00

24/09

ĐL Vĩnh Hải

Một phần đường 2 tháng 4 (T.46A).

Từ 07h30 đến 15h30

Một phần khu dân cư Phương Mai (T.46E).

Từ 14h00 đến 16h30

ĐL Trung tâm Nha Trang

Một phần đường: Yersin, Bà Triệu, Hoàng Văn Thụ, Tô Vĩnh Diện, Lê Thành Phương, Ngô Sỹ Liên (T.102, T.11A,  T.11E, T.154, T.116, T.591, T.643, T.51B,  T.51C, T.266, T.213, T.212, T.201A, T.201B, T.171, T.56A,  T.56B,  T.56C, T.321, T.411, T.234, T.165, T.211, T.298, T.299, T.295, T.92A,  T.92C, T.92D, T.190, T.180, T.191, T.242, T.267, T.671, T.155, T.561, T.522).

Từ 05h30 đến 17h00

ĐL Vĩnh Nguyên

Một phần đường Võ Thị Sáu (T.77B, T.77A); Khách hàng DN Ánh Hồng (T.225).

Từ 07h00 đến 15h00

 

 

 

.

các thông tin tiện ích