Lịch cắt điện Khu vực Nha Trang từ 29-4 đến 5-5-2020

Thứ Sáu, 24/04/2020, 14:00 [GMT+7]

Ngày

Đơn vị quản lý

Khu vỰc cẮt ĐIỆn

ThỜi gian

29-4

ĐL Trung tâm Nha Trang

Một phần Phường Vĩnh Phước; Một phần đường 2/4.

Từ 08h30 đến 14h00

Một phần xã Vĩnh Ngọc.

Từ 07h00 đến 16h00

4-5

ĐL Trung tâm Nha Trang

Khách hàng Khu liên cơ ngành thuỷ sản.

Từ 07h30 đến 08h30

Khách hàng Trung tâm GDTX Khánh Hòa.

Từ 08h45 đến 09h45

Khách hàng Nhà khách Hải quân.

Từ 10h00 đến 11h30

Khách hàng: Sư bộ binh 305, TT Y tế dự phòng Nha Trang, Trạm bơm HUD1 Cầu Bóng.

Từ 13h30 đến 14h30

Một phần đường: Võ Trứ, Ngô Thời Nhiệm, Tô Hiến Thành.

Từ 07h30 đến 14h00

ĐL Vĩnh Nguyên

Một phần khu đô thị VCN - Phước Long; Một phần đường Lê Hông Phong.

Từ 08h00 đến 15h00

5-5

ĐL Trung tâm Nha Trang

Một phần đường: Trần Nhật Duât, Trần Nguyên Hãn.

Từ 07h30 đến 14h00

Một phần phường: Vạn Thạnh, Phương Sài.

Từ 06h00 đến 16h00

ĐL Vĩnh Nguyên

Khu dân cưVCN Phước Long; Khách hàng: Đài phát Duyên Hải, Cty TNHH MTV ĐTXD & Địa chất;Một phần đường Trần Phú.

Từ 08h00 đến 11h30

Một phần đường: Tôn Đức Thắng, Lê Như Hổ, Nguyễn HữuThọ, Huỳnh Tấn Phát.

Từ 13h30 đến 16h00

Đường: Trương Hán Siêu, Đặng Dung; Một phần đường: Nguyễn Thị Định, Phùng Hưng, Châu Văn Liêm, Bửu Đóa.

Từ 07h00 đến 11h00

 

.

các thông tin tiện ích