10:04, 19/04/2019

Lịch cắt điện sửa chữa theo kế hoạch khu vực Nha Trang ngày 26-4 đến ngày 30-4-2019

Lịch cắt điện sửa chữa theo kế hoạch khu vực Nha Trang.

Ngày

Khu vỰc cẮt ĐIỆn

ThỜi gian

Lý do cẮt điỆn

24-4

Cắt điện: Hạ áp lộ A T.05 (Ngô Đến).

Từ 07h00 đến 09h00

Di dời công tơ, thu hồi trụ điện hạ áp cũ tuyến 474-E31 tại VT105-2.

Cắt điện: Hạ áp lộ B T.46E (Phương Mai).

Từ 09h00 đến 11h00

Di dời công tơ, thu hồi trụ điện hạ áp cũ tuyến 474-E31 tại VT105-14.

Cắt điện: Hạ áp lộ A T.54D (Ngô Đến).

Từ 13h00 đến 16h00

Di dời công tơ, thu hồi trụ điện hạ áp cũ tuyến 474-E31 tại VT105-22, VT105-24.

Cắt điện: T.353B, T.241 (Đắc Lộc); T.172, T.240 (Vĩnh Ngọc).

Từ 07h30 đến 09h30

San tải hạ áp TBA T.353B qua TBA T.241 và TBA T.172 qua TBA T.240.

Cắt điện: T.159 (nhà hàng HTC).

Từ 07h30 đến 08h30

TNĐK TBA T.159.

Cắt điện: T.358 (Cty Toyota).

Từ 08h45 đến 09h45

TNĐK TBA T.358.

Cắt điện: T.402 (ĐH Dự Bị Khánh Hòa).

Từ 11h15 đến 12h15

TNĐK TBA T.402.

Cắt điện: T.154 (Báo Khánh Hòa).

Từ 13h30 đến 14h30

TNĐK TBA T.154.

Cắt điện: T.307 (Làng Giáng Hương).

Từ 15h00 đến 16h00

TNĐK TBA T.307.

Cắt điện: T.162 (LĐ lao động tỉnh); T.197 (Nhà văn hóa tỉnh).

Từ 10h00 đến 13h00

TNĐK TBA T.197. Thi công dựng hàng rào bảo vệ TBA T.197, T.162.

Cắt điện: Hạ áp lộ A T.21B (Trần Nhật Duật).

Từ 07h30 đến 08h30

Cân pha hạ áp.

Cắt điện: Hạ áp T.69B (NT Minh Khai).

Từ 08h45 đến 09h45

Cân pha hạ áp.

25-4

Cắt điện: T.54B (Ngô Đến).

Từ 07h00 đến 12h00

Di dời công tơ, thu hồi trụ điện hạ áp cũ tuyến 474-E31 tại VT105-5 đến VT105-7 và VT105-11.

Cắt điện: T.212 (TT dạy nghề).

Từ 07h30 đến 08h30

TNĐK TBA T.212.

Cắt điện: T.200 (Khu liên cơ y tế Tỉnh).

Từ 08h45 đến 09h45

TNĐK TBA T.200.

Cắt điện: T.186 (CTY TNHH NGỌC LINH).

Từ 10h00 đến 11h30

TNĐK TBA T.186.

Cắt điện: Hạ áp lộ A T.48B (Phương Sài).

Từ 07h30 đến 08h30

Cân pha hạ áp.

Cắt điện: Hạ áp T.30A (Bạch Đằng).

Từ 09h00 đến 10h00

Cân pha hạ áp.

26-4

Cắt điện: T.239 (Khách sạn Duy Tân); T.434 (Trường CĐ sư phạm); T.143 (Bốn mùa); T.124 (Học viện Lục Quân).

Từ 07h00 đến 09h15

Thí nghiệm định kỳ tủ RMU T.434.