Người lao động mong muốn sớm được có "thẻ xanh Covid"

Thời gian qua, thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19, cơ sở đã chủ động đóng cửa 2 địa điểm tập luyện. Việc đóng cửa mấy tháng qua khiến cơ sở gặp rất nhiều khó khăn khi nguồn thu không có nhưng vẫn phải trả tiền thuê mặt bằng, duy trì lực lượng túc trực bảo vệ, bảo dưỡng trang thiết bị tập luyện…

Tạo điều kiện cho chợ hoạt động ổn định

Kể từ ngày 1-10, UBND tỉnh Khánh Hòa đã cho phép các chợ hạng 1 trên địa bàn Nha Trang được hoạt động kinh doanh trở lại, trong đó có chợ Xóm Mới. Hiện nay Ban quản lý chợ đã xây dựng phương án đảm bảo an toàn công tác phòng, chống dịch khi chợ hoạt động trở lại. 

Đề nghị phối hợp đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng dự án Khu dân cư Ninh Thủy

Thời gian qua, dịch Covid-19 đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến độ của dự án Khu dân cư Ninh Thủy, kéo theo nhiều kế hoạch bị dừng lại. Ban quản lý dự án đã phối hợp với địa phương thực hiện tốt biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn, tạm dừng các hoạt động của dự án.

 
.

các thông tin tiện ích