10:10, 06/10/2022

Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Diên Khánh: Doanh số cho vay quý III đạt gần 35,1 tỷ đồng

Sáng 6-10, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Diên Khánh tổ chức họp đánh giá hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn huyện quý III.

Sáng 6-10, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Diên Khánh tổ chức họp đánh giá hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn huyện quý III.


Trong quý III, NHCSXH huyện đã tham mưu Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Doanh số cho vay quý III đạt gần 35,1 tỷ đồng; hoàn thành 100% kế hoạch tăng trưởng dư nợ các chương trình tín dụng với tổng dư nợ hơn 463,2 tỷ đồng. Dư nợ ủy thác qua hội, đoàn thể và các xã, thị trấn hơn 457,6 tỷ đồng với 15.352 hộ vay; nợ quá hạn hơn 580 triệu đồng…


Quý IV, các xã, thị trấn và các tổ chức hội, đoàn thể tùy theo tình hình thực tế của từng địa phương điều chỉnh đối tượng vay phù hợp; tích cực thực hiện công tác kiểm tra giám sát theo kế hoạch, tập trung đôn đốc xử lý thu hồi nợ xấu, nợ tiềm ẩn rủi ro nhằm nâng cao chất lượng tín dụng và hiệu quả nguồn vốn.


BẢO NGUYÊN