Triển khai đồng bộ các giải pháp cơ cấu lại hệ thống tổ chức tín dụng

Thứ Hai, 12/09/2022, 22:21 [GMT+7]

Triển khai đồng bộ các giải pháp cơ cấu lại hệ thống tổ chức tín dụng

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch triển khai Quyết định số 689/QĐ-TTg ngày 8-6-2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án “Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng (TCTD) gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021 - 2025” trên địa bàn tỉnh.


Mục tiêu của kế hoạch là triển khai đồng bộ các giải pháp cơ cấu lại hệ thống các TCTD; đẩy mạnh xử lý nợ xấu, nâng cao chất lượng tín dụng, ngăn ngừa, hạn chế tối đa nợ xấu mới phát sinh; nâng cao năng lực tài chính của TCTD, góp phần cho hệ thống các TCTD phát triển ổn định và bền; đồng thời tăng cường vai trò, trách nhiệm, công tác phối hợp của các cơ quan quản lý nhà nước nhằm ngăn ngừa, hạn chế và kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm pháp luật.


Theo đó, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khánh Hòa có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi, giám sát tình hình thực hiện cơ cấu lại, xử lý nợ xấu của các quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn; theo dõi, giám sát công tác cơ cấu lại, xử lý nợ xấu của các chi nhánh TCTD thuộc đối tượng giám sát trên địa bàn; nâng cao vai trò quản lý nhà nước, tăng cường, đổi mới công tác thanh tra, kiểm tra theo hướng chuyển nhanh và mạnh từ thanh tra tuân thủ sang thanh tra trên cơ sở rủi ro, gắn kết chặt chẽ với công tác giám sát ngân hàng; tập trung thanh tra chuyên đề, trọng tâm, trọng điểm những lĩnh vực, đối tượng, nội dung liên quan đến rủi ro, nguy cơ mất an toàn cao; tiếp tục đổi mới giám sát theo hướng nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát an toàn vi mô trên cơ sở đẩy mạnh vận hành, ứng dụng hạ tầng kỹ thuật, công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu về hoạt động của hệ thống TCTD; nâng cao khả năng phát hiện, phân tích, cảnh báo sớm và đề xuất các giải pháp phòng ngừa rủi ro; phối hợp chặt chẽ giữa công tác giám sát với công tác thanh tra, cấp phép; phối hợp với các sở, ngành liên quan và các phương tiện thông tin truyền thông để phổ biến, tuyên truyền, tạo sự ủng hộ và đồng thuận trong xã hội, nhân dân về chủ trương, chính sách, quy định của pháp luật về tiền tệ, hoạt động ngân hàng và cơ cấu lại hệ thống các TCTD gắn với xử lý nợ xấu.


Đối với các chi nhánh TCTD cần thực hiện theo phương án cơ cấu lại TCTD đã được hội sở TCTD ban hành; bảo đảm ổn định hoạt động và an toàn tài sản của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của nhân dân trong quá trình thực hiện cơ cấu; chủ động, phối hợp chặt chẽ, cung cấp thông tin, tài liệu và vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng cho cơ quan chức năng để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.


Các quỹ tín dụng nhân dân nghiên cứu, rà soát, xây dựng phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021 - 2025 trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.


D.N

.

các thông tin tiện ích