Đến cuối tháng 10, dư nợ cho vay tăng 6,08%

Thứ Năm, 28/10/2021, 21:58 [GMT+7]

Đến cuối tháng 10, dư nợ cho vay tăng 6,08%

Theo số liệu của Cục Thống kê tỉnh, huy động vốn toàn tỉnh Khánh Hòa đến cuối tháng 10 ước được 92,88 nghìn tỷ đồng, tăng 8,57% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, huy động bằng đồng Việt Nam được 90,74 nghìn tỷ đồng, tăng 8,43%; huy động bằng ngoại tệ 2,14 nghìn tỷ đồng, tăng 15,18%.


Dư nợ cho vay của các tổ chức tín dụng đến cuối tháng 10 ước được 99,96 nghìn tỷ đồng, tăng 6,08% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, dư nợ bằng đồng Việt Nam đạt 94,52 nghìn tỷ đồng, tăng 5,67%; dư nợ bằng ngoại tệ 5,44 nghìn tỷ đồng, tăng 13,78%. Doanh số cho vay 10 tháng ước đạt 105 nghìn tỷ đồng. Vốn tín dụng được phân bổ hợp lý, hướng tới các lĩnh vực sản xuất kinh doanh ưu tiên theo chỉ đạo của Chính phủ.


M.HOÀNG

 

.

các thông tin tiện ích