09:09, 30/09/2021

9 tháng, thu ngân sách ước đạt hơn 9.799 tỷ đồng

Theo báo cáo của Cục Thống kê tỉnh Khánh Hòa, 9 tháng năm 2021, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh ước thực hiện hơn 9.799 tỷ đồng, giảm 2,7% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu hơn 1.240 tỷ đồng, giảm 28,96% (nguyên nhân chủ yếu do số lượng xăng dầu nhập khẩu và kim ngạch nhập khẩu giảm); thu từ sản xuất, kinh doanh trong nước hơn 8.559 tỷ đồng, tăng 2,81%.

Theo báo cáo của Cục Thống kê tỉnh Khánh Hòa, 9 tháng năm 2021, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh ước thực hiện hơn 9.799 tỷ đồng, giảm 2,7% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu hơn 1.240 tỷ đồng, giảm 28,96% (nguyên nhân chủ yếu do số lượng xăng dầu nhập khẩu và kim ngạch nhập khẩu giảm); thu từ sản xuất, kinh doanh trong nước hơn 8.559 tỷ đồng, tăng 2,81%.


Trong tổng thu nội địa có 9 khoản thu tăng. Cụ thể, thu từ doanh nghiệp nhà nước địa phương hơn 2.108 tỷ đồng, tăng 4,23%; thu cổ tức và lợi nhuận sau thuế gần 216,9 tỷ đồng, tăng 49,89%; thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hơn 761,8 tỷ đồng, tăng 28,29%; thu tiền sử dụng đất hơn 703,7 tỷ đồng, tăng 15,97%; thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước gần 115,6 tỷ đồng, tăng 29,55%; thu thuế thu nhập cá nhân gần 809,1 tỷ đồng, tăng 0,03%; thu xổ số kiến thiết gần 202,5 tỷ đồng, tăng 12,36%; thu cấp quyền khai thác khoáng sản hơn 27,7 tỷ đồng, tăng 25,85%; thu thuế sử dụng đất nông nghiệp 2 triệu đồng, gấp 2 lần.


Bên cạnh đó, có 9 khoản thu giảm. Trong đó, thu từ khu vực ngoài quốc doanh gần 1.894 tỷ đồng, giảm 3,67%; thu thuế bảo vệ môi trường 741,29 tỷ đồng, giảm 3,86%; thu khác ngân sách gần 222,1 tỷ đồng, giảm 12,45%; thu từ doanh nghiệp nhà nước Trung ương hơn 335,2 tỷ đồng, giảm 10,01%; thu phí và lệ phí 156,4 tỷ đồng, giảm 27,1%; thu lệ phí trước bạ hơn 244,6 tỷ đồng, giảm 3,59%. Ngoài ra, thu tiền bán và thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước, thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản, thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đều giảm.


Tổng chi cân đối ngân sách nhà nước địa phương 9 tháng ước thực hiện 7.945 tỷ đồng, bằng 72,47% dự toán, giảm 6,81% so với cùng kỳ năm trước.


H.DUNG