11:09, 19/09/2021

Đẩy mạnh thanh toán bảo hiểm xã hội qua ngân hàng

Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh vừa có văn bản gửi UBND các huyện, thị xã, thành phố và cấp xã, Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh, các đơn vị sử dụng lao động về việc thu, thanh toán, chi trả BHXH, bảo hiểm y tế qua hệ thống ngân hàng.

Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh vừa có văn bản gửi UBND các huyện, thị xã, thành phố và cấp xã, Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh, các đơn vị sử dụng lao động về việc thu, thanh toán, chi trả BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) qua hệ thống ngân hàng.


Hiện nay, BHXH tỉnh đã thực hiện giao dịch điện tử với tất cả đơn vị, doanh nghiệp, người lao động, người dân nên mọi giao dịch về thu, chi BHXH, BHYT đều có thể thực hiện thanh toán trực tuyến qua các hình thức: ví điện tử; internet banking; thanh toán qua smartphone; các cổng thanh toán điện tử… Người dân thực hiện chuyển tiền tham gia BHXH, BHYT cho cơ quan BHXH qua Cổng dịch vụ công quốc gia có nhiều tiện ích, tiện lợi như: Không mất phí chuyển tiền; tiền vào ngay tài khoản của cơ quan BHXH mở tại ngân hàng, người chuyển tiền nhận tin nhắn và biên lai thu tiền điện tử; quá trình tham gia BHXH, BHYT được cập nhật ngay vào cơ sở dữ liệu của cơ quan BHXH và người tham gia BHXH, BHYT nhận được tin nhắn thông báo qua Vss-ID (BHXH số). Việc mở tài khoản cá nhân (ATM) hiện nay được nhiều ngân hàng thực hiện theo hình thức online, không cần phải đến ngân hàng.


Vì vậy, BHXH tỉnh mong các đơn vị liên quan hướng dẫn, tuyên truyền để người dân, người lao động, người nhận lương hưu, trợ cấp BHXH mở ATM và thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt, trong đó có việc thực hiện giao dịch về BHXH, BHYT.


H.DUNG