Phấn đấu thu ngân sách mức cao nhất

Thứ Tư, 07/07/2021, 23:31 [GMT+7]

Phấn đấu thu ngân sách mức cao nhất

Dịch Covid-19 diễn biến phức tạp sẽ tiếp tục ảnh hưởng lớn đến hoạt động thu ngân sách nhà nước (NSNN) những tháng cuối năm. Vì vậy, ngành Tài chính đặt ra nhiều giải pháp để phấn đấu thu ngân sách ở mức cao nhất, bảo đảm cân đối ngân sách địa phương năm 2021.


6 tháng, đạt 52,8% dự toán


Theo báo cáo của Sở Tài chính, 6 tháng đầu năm, thu NSNN toàn tỉnh Khánh Hòa được hơn 7.258 tỷ đồng, đạt 52,8% dự toán, tăng 4,6% so với cùng kỳ năm 2020. Điểm sáng trong bức tranh thu ngân sách 6 tháng đầu năm là thu nội địa tăng cao, cho thấy có sự phục hồi sản xuất - kinh doanh và tiêu dùng trong nước. Theo đó, thu nội địa được 6.287 tỷ đồng, đạt 54,6% dự toán, tăng 11,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, thu thuế xuất nhập khẩu 6 tháng chỉ được 972 tỷ đồng, đạt 43,2% dự toán, bằng 75,1% so với cùng kỳ.

 

Hoạt động xếp dỡ hàng hóa  tại Cảng tổng hợp Nam Vân Phong.

Hoạt động xếp dỡ hàng hóa tại Cảng tổng hợp Nam Vân Phong.


Tính đến ngày 30-6, có 5 địa phương (Nha Trang, Ninh Hòa, Cam Lâm, Khánh Vĩnh và Khánh Sơn) đạt và vượt tiến độ thu theo dự toán 6 tháng (50%), 3 địa phương (Cam Ranh, Vạn Ninh, Diên Khánh) không đạt tiến độ thu theo dự toán. Cụ thể, TP. Nha Trang thực hiện hơn 1.543 tỷ đồng, đạt 50,1% dự toán; thị xã Ninh Hòa 250,7 tỷ đồng, đạt 75,4% dự toán; huyện Cam Lâm 239,8 tỷ đồng, đạt 56,7% dự toán; huyện Khánh Vĩnh 57,4 tỷ đồng, đạt 67,3% dự toán; huyện Khánh Sơn 10,8 tỷ đồng, đạt 65,8% dự toán; TP. Cam Ranh 179,7 tỷ đồng, đạt 49,6% dự toán; huyện Vạn Ninh 68,3 tỷ đồng, đạt 43,7% dự toán; huyện Diên Khánh 378,6 tỷ đồng, đạt 44,6% dự toán.


Thực hiện nhiều giải pháp tăng thu

 

Ước thực hiện thu NSNN cả năm 2021 của tỉnh 13.782 tỷ đồng, vượt 0,2% dự toán và bằng 99,7% so với năm 2020. Ước thực hiện chi ngân sách địa phương 12.221 tỷ đồng; trong đó chi đầu tư phát triển 4.915 tỷ đồng, chi thường xuyên 6.982 tỷ đồng.

Trong tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, dự báo hoạt động thu NSNN những tháng cuối năm sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, thực hiện chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy và UBND tỉnh, ngành Tài chính sẽ phấn đấu thu NSNN năm 2021 ở mức cao nhất.


Ông Vĩnh Thông - Giám đốc Sở Tài chính cho biết, toàn ngành Tài chính đang thực hiện nghiêm Nghị quyết số 01 ngày 1-1-2021 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán NSNN năm 2021; Chỉ thị số 05 ngày 8-2-2021 của UBND tỉnh về việc tổ chức thực hiện dự toán NSNN năm 2021. Trên cơ sở ước thực hiện thu NSNN năm 2021, Sở Tài chính đã tham mưu UBND tỉnh huy động các nguồn tài chính hợp pháp của địa phương; cắt giảm chi đầu tư và một số nhiệm vụ chi thường xuyên đã bố trí trong dự toán đầu năm để bù hụt thu. Hàng quý, Sở Tài chính và phòng tài chính - kế hoạch của các địa phương đều xây dựng kế hoạch điều hành thu chi ngân sách để gửi Kho bạc Nhà nước Khánh Hòa kiểm soát.


Bên cạnh đó, nhiều giải pháp cũng được ngành Tài chính thực hiện để tăng số thu như: Thường xuyên đôn đốc thu hồi nợ thuế, nhất là nợ thuế thông thường; phối hợp với các cơ quan, ban, ngành xác minh tình trạng hoạt động của doanh nghiệp để áp dụng các biện pháp cưỡng chế nhằm thu hồi nợ thuế quá hạn, tránh phát sinh nợ đọng mới. Đối với những trường hợp nợ thuế chây ì, kéo dài, Cục Thuế tỉnh thực hiện các biện pháp đôn đốc, cưỡng chế và công khai thông tin theo đúng quy định của Luật Quản lý thuế để thu hồi tiền thuế nợ vào NSNN. Các đơn vị tiếp tục rà soát những khoản thu vãng lai, các khoản thu mới phát sinh để huy động vào NSNN nhằm bù đắp một phần hụt thu ngân sách. Ngoài ra, Cục Thuế tỉnh hỗ trợ người nộp thuế trong thực hiện các thủ tục hành chính về thuế, đặc biệt là Nghị định số 52/2021 của Chính phủ về gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2021 nhằm tháo gỡ kịp thời khó khăn, giúp người nộp thuế khôi phục sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo tiền đề để tăng thu NSNN.


MAI HOÀNG 

.

các thông tin tiện ích